صفحه اصلي درباره ما خدمات پرسش و پاسخ
  شركت خدمات مالي ومشاوره مديريت راز هزاره در اواخر سال 1383 با تركيب سه حسابدارخبره و رسمي به منظور ارايه خدمات در زمينه حسابرسي مالي ،مالياتي ،بيمه اي، اصلاح حساب ،تنظيم دفاتر واظهارنامه مالياتي، ارايه خدمات مالي ساليانه وموقت مورد نياز شركتها در قالب قرارداد پيمانكاري،رفع اختلاف بين شركاء ،طراحي سيستم...
   
 
بيمه ,پرسش وپاسخ بيمه اي
بيمه ,پرسش وپاسخ بيمه اي   پرسش وپاسخ بيمه اي
بيمه ,پرسش وپاسخ بيمه اي

پرسش و پاسخ بيمه هاي عمر


براي تامين آينده من و خانواده ام چه بيمه نامه اي را پيشنهاد ميكنيد؟

جواب : بيمه نامه عمر و پس انداز

استفاده كننده يا ذينفع در بيمه‌نامه عمر و پس انداز چه افرادي هستند ؟
شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه بيمه‌نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بيمه‌نامه ذكر گرديده است و در حقيقت منافع مادي حاصل از بيمه‌نامه براي آنان پيش‌بيني گرديده است .

بيمه عمر و پس انداز چه مزايايي دارد ؟
1- در اين بيمه چنانچه بيمه شده در خلال مدت بيمه فوت نمايد ، در صورتيكه حق‌بيمه تا تاريخ فوت پرداخت شده باشد سرمايه مندرج در بيمه‌نامه به اضافه سرمايه‌اي كه تا تاريخ فوت از محل مشاركت در منافع تامين شده است به ذينفع پرداخت خواهد شد ، همچنين اگر اين بيمه‌نامه تا پايان مدت ادامه يابد ، سرمايه مندرج در بيمه‌نامه به اضافه سرمايه اضافي كه از محل مشاركت در منافع تامين شده است به ذينفع پرداخت خواهد شد.
2- مشاركت .
3- وام .
4- سرمايه اين بيمه‌نامه‌ها جـزء ماترك نبوده و از ماليات بر درآمد و ماليات بر ارث معاف است .

آيا ميتوان بيمه‌نامه عمر و پس انداز را بازخريد كرد ؟
اين بيمه‌نامه پس از گذشت و پرداخت حداقل شش ماه مبلغ حق‌بيمه ، داراي ارزش بازخريد است، همچنين در صورت قطع پرداخت حق‌بيمه از طرف بيمه‌گذار ، قبل از شش ماه از تاريخ شروع بيمه‌نامه مشمول شرايط ابطال شده و بيمه‌گر هيچ‌گونه تعهدي نخواهد داشت .

نحوه دريافت وام از محل بيمه‌نامه عمر و پس‌انداز چگونه است ؟
بيمه‌گذار ميتواند بعد از پرداخت حداقل دو سال حق‌بيمه و گذشت حداقل دو سال از شروع بيمه‌نامه از محل پس‌انداز خود وام دريافت نمايد .

مبلغ وام دريافتي از دفترچه عمر و پس‌انداز چه مقدار است ؟
بـميزان 90% ارزش بازخريد بيمه‌نامه در آن زمان ميباشد .

آيا سرمايه و مدت بيمه در بيمه نامه عمر و پس انداز قابل تغيير است ؟ چگونه ؟
بله ، بيمه‌گذار ميتواند پس از دو سال از تاريخ شروع بيمه‌نامه تقاضاي افزايش يا كاهش سرمايه و مدت بيمه‌نامه را بنمايد .

چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌ سطح‌ زندگي‌ مردم‌ رابالابرد و معيشت‌ قشرهاي‌ آسيب‌پذير را كه‌ بازوي‌توليدي‌جامعه‌ محسوب‌ مي‌شوند تأمين‌ كرد؟ پيشرفت‌ بيمه‌،موجب‌ رفاه‌ و افزايش‌ سطح‌ زندگي‌ مردم‌مي‌شود. همچنين‌آينده‌ قشرهاي‌ آسيب‌پذير را از طريق‌ ارائه‌تأمين‌ در مقابل‌انواع‌ حوادث‌، ازكارافتادگي‌، پيري‌، هزينه‌ازدواج‌، پرداخت‌هزينه‌ تحصيلي‌ فرزندان‌ و پرداخت‌ سرمايه‌بيمه‌ عمر به‌صورت‌ يكجا يا به‌شكل‌ مستمري‌به‌ بيمه‌ شده‌يااستفاده‌كنندگان‌ تضمين‌ مي‌كند.


تأمين‌ آينده‌ فرزندان‌چگونه‌ ميسر است‌ ؟
انسان‌ هميشه‌ در انديشه‌ تأمين‌ معيشت‌خانواده‌ خويش‌ پس‌از مرگ‌ است‌. كساني‌ كه‌ براي‌ بازماندگان‌ خود، اندوخته‌اي‌ دارند، با خاطري‌ آسوده‌ زندگي‌ مي‌كنند اماآنها كه‌ ثروتي‌ ندارند نگران‌ آينده‌ فرزندان‌ خود هستند. بيمه ‌عمر وحوادث‌، راه‌حل‌ رفع‌ اين‌ نگراني‌ است‌. با پرداخت‌ حق‌بيمه‌معيني‌ كه‌ تنها درصدي‌ از درآمد انسان‌ را تشكيل‌مي‌دهد ،مي‌توان‌ آينده‌ خانواده‌ را تأمين‌ كرد.استفاده‌ كنندگاني‌ كه‌ نام‌ آنها را بيمه‌گذار اعلام‌ كرده‌، بي‌درنگ‌ مي‌توانند بعداز فوت‌ بيمه‌ شده‌، بي‌ آنكه‌ نياز به‌ انحصار وراثت‌ باشد، سهم‌ خود رااز شركت‌ بيمه‌ دريافت‌ دارند. زيراسرمايه‌ بيمه‌ عمر، ماترك‌ محسوب‌ نمي‌شود و ماليات‌ برارث‌ نيز بدان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.

تفاوت‌پس‌انداز نمودن‌وجوه‌اندك‌در بانك‌باخريد بيمه‌عمر و حوادث‌چيست‌؟

براساس‌نظام‌بانكداري‌اسلامي‌به‌پس‌اندازهاي‌مردم‌نزدبانكها، تنها كارمزد تعلق‌مي‌گيرد، در حالي‌كه‌دربيمه‌هاي‌حوادث‌و عمر، افزون‌براينكه‌بخش‌عمده‌اي‌ازحق‌بيمه‌براي‌بيمه‌گذار پس‌انداز مي‌شود، در صورت‌وقوع‌حادثه‌،حيات‌يا فوت‌بيمه‌شده‌(هركدام‌كه‌بيمه‌شده‌باشد)كل‌سرمايه‌بيمه‌نامه‌به‌خود بيمه‌گذار يااستفاده‌كنندگان‌پرداخت‌مي‌شود. اين‌سرمايه‌در برخي‌موارد، چندين‌برابرحق‌بيمه‌هاي‌پرداختي‌است‌و علاوه‌برآن‌، بيمه‌گذارمي‌تواند از مزاياي‌ديگري‌نظير دريافت‌وام‌هم‌بهره‌مندشود.


بيمه‌عمر چيست‌و انواع‌آن‌كدام‌است‌؟
بيمه‌عمر از رشته‌هاي‌مهم‌بيمه‌هاي‌اشخاص‌است‌.درقرارداد بيمه‌عمر، شركت‌ بيمه‌در ازاي‌دريافت‌حق‌بيمه‌متعهد مي ‌شود كه‌درصورت‌فوت‌بيمه‌شده‌يا زنده‌ماندن‌او، در زمان‌معيني‌سرمايه‌بيمه‌شده‌را به‌طور يكجايابه‌صورت‌مستمري‌به‌بيمه‌گذار يا شخص‌ثالث‌تعيين‌شده‌از طرف‌او بپردازد. انواع‌بيمه‌هاي‌عمر هم‌عبارتند از :(1)بيمه‌هاي‌عمر در صورت‌حيات‌بيمه‌شده‌به‌اشكال‌مختلف‌; (2) بيمه‌هاي‌عمر در صورت‌فوت‌بيمه‌شده‌به‌صور مختلف‌; (3) بيمه‌هاي‌مختلط عمركه‌سرمايه‌بيمه‌شده‌، در صورت‌حيات‌يا فوت‌به‌هرحال‌پرداخت‌مي‌شود.
يكي از مشكلات‌دريافت وام و اعتبارازمؤسسه‌هاي‌مالي‌، علاوه‌بر در رهن‌گذاشتن‌اموال‌،معرفي‌ضامن‌معتبر است‌. پيدا كردن‌ضامن‌، گاهي‌ امكان‌ پذيرنيست‌. بيمه‌در اين‌گونه‌موارد چه‌نقشي‌مي‌تواند ايفا كند ؟در بيمه‌هاي‌اعتباري‌و بيمه‌هاي ‌تضميني‌، بيمه‌گرنقش‌ضامن‌را ايفا مي‌كند.


بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكارچيست‌ ؟
سازمانها و بانكها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خريد واحداث‌مسكن‌ اموالي‌ را به‌ رهن‌ يا وثيقه‌ مي‌گيرند ليكن‌ درصورت‌فوت‌ وام‌ گيرنده‌ ممكن‌ است‌، بازماندگان‌ وي‌ ازپرداخت‌وام‌، عاجز باشند. تنها راه‌ حل‌ اين‌ مشكل‌ بيمه‌است‌. باتوجه‌به‌ بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكار، هرگاه‌ وام‌گيرنده‌فوت‌ كند،بازپرداخت‌ اقساط باقيمانده‌ را شركت‌ بيمه‌ انجام‌مي‌دهد وخانواده‌ وي‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ مي‌شود.

نماينده بيمه كيست، چه وظايفي دارد و چگونه فعاليت مي‌كند؟

طبق آئين‌نامه شماره ۲۸ مصوب شوراي عالي بيمه، نماينده بيمه شخصي حقيقي يا حقوقي است كه با توجه به قوانين و مقررات و مفاد اين آئين ‌نامه مجاز به عرضه خدمات بيمه‌اي در داخل كشور به نمايندگي از طرف شركت بيمه طرف قرارداد خواهد بود. نماينده هيچ‌گونه مسئوليتي در مورد خطرهاي بيمه شده ندارد بلكه در نقش واسطه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار فعاليت مي‌كند. نماينده بيمه مسئول جبران خسارت‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تقصير، غفلت يا قصور خود، كاركنان و بازارياب ‌هاي تابعه در خصوص عمليات بيمه‌‌اي موضوع قرارداد نمايندگي است. در هر حال، اين امر نافي مسئوليت شركت بيمه در برابر بيمه‌‌‌گذار نخواهد بود. پرداخت حق بيمه به نماينده در حكم پرداخت حق بيمه به شركت بيمه است. نماينده مكلف است كه حق بيمه دريافتي را اعم از وجه نقد يا چك حداكثر تا پايان وقت اداري روز دريافت، به صندوق شركت بيمه طرف قرارداد يا به حساب بانكي شركا مزبور تحويل و واريز كند. طرفين مي‌توانند در قرارداد نمايندگي به‌نحو ديگري توافق كنند. نماينده مكلف است كه مشخصات و شماره پروانه كارگزاري رسمي بيمه را در بيمه ‌نامه ‌هائي كه بنا به پيشنهاد وي صادر مي‌شود، قيد كند.
نماينده بيمه مكلف است كه مشخصات و شماره نمايندگي خود را در بيمه‌نامه‌اي كه صادر مي‌كند، قيد كند. شركت بيمه نبايد تقاضاي صدور بيمه‌نامه‌اي را كه به‌وسيله يكي از نمايندگان خود ارائه مي‌كند از طريق ديگري اعم از مستقيم يا غير مستقيم قبول كند، مگر با موافقت بيمه ‌گذار. در صورتي كه شركت بيمه پيشنهاد بيمه نماينده‌اي را رد كند، نمي‌تواند همان پيشنهاد را از طريق ديگري اعم از مستقيم يا غير مستقيم قبول كند. اگر چند نماينده براي يك نوع بيمه نرخ و شرايط خواسته باشند، شركت بيمه موظف است كه نرخ و شرايط يكسان اعلام كند. شركت بيمه مكلف است كه كارمزد نماينده خود را به ميزان پيش‌بيني شده در قرارداد نمايندگي پرداخت كند، مشروط بر اين‌كه از حداكثر ميزان تعيين شده در مصوبات شوراي عالي بيمه تجاوز نكند. هرگاه تغييراتي در بيمه‌نامه داده شود و اين تغييرات باعث افزايش يا كاهش حق بيمه شود، كارمزد نماينده نيز به‌همان نسبت افزايش يا كاهش خواهد يافت. در موارد فسخ يا ابطال بيمه‌نامه، كارمزد نماينده به نسبت حق بيمه قابل استرداد كسر خواهد شد. بيمه‌نامه‌هائي كه شركت بيمه از طرف يا به پيشنهاد نماينده صادر مي‌كند پرتفوي نماينده خواهد بود. شركت بيمه حقوق نماينده را در ارتباط با پرتفوي او در حدود عرف جاري بيمه رعايت خواهد كرد. نماينده مي‌تواند تمام يا قسمتي از پرتفوي خود را در صورت موافقت شركت بيمه به نماينده ديگر همان شركت انتقال دهد. مرجع رسيدگي به اختلاف ميان نماينده و شركت بيمه در رابطه با مقررات آئين‌نامه و قراداد نمايندگي منعقده هيأتي مركب از سه نفر به‌شرح زير است:
الف‌ـ نماينده بيمه مركزي ايران؛ ب‌ـ نماينده منتخب شركت‌هاي بيمه؛ پ‌ـ نماينده انجمن صنفي نمايندگان بيمه. مديران عامل، اعضاء هيأت مديره و كاركنان شاغل شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ايران در زمان اشتغال نمي‌توانند در سمت نماينده فعاليت كنند. بيمه مركزي ايران و شركت بيمه مي‌توانند عنداللزوم ضمن اخذ اطلاعات لازم، دفاتر، اسناد، مدارك و محل نمايندگي را بازرسي كنند و نماينده مكلف به همكاري لازم در اين زمينه است

آيا بيمه‏ گر بايد شخص حقيقي باشد يا شخصيت‏ حقوقي نيز ميتواند طرف قرارداد باشد؟
   
    زيربناي تمام روابط اجتماعي و مدني، بناء عقلا و عرف عامه مردم، است. همانطور كه اشخاص داراي حقوقي در روابط اجتماعي و عقد قراردادها هستند، شخصيتهاي حقوقي نيز از همان اعتبارات اجتماعي برخوردار مي‏باشند. و چه بسا اعتبار يك شخصيت‏ حقوقي به لحاظ موقعيت‏ خاصي كه در جامعه به دست آورده است از اعتبار افراد معنون و برجسته جامعه، بيشتر باشد. بنا بر اين، اشكالي ندارد كه شخصيت ‏حقوقي يك شركت، يك بنگاه يا مؤسسه‏اي به عنوان بيمه‏گر طرف قرارداد، قرار گيرد. روشن است از نظر اجرائي افرادي كه بر اساس ضوابط قانوني، اداره و مسئووليت آن مؤسسه حقوقي به آنها واگذار شده است، قراردادها را امضاء كرده و به مرحله اجراء در مي‏آورند
.

پرسش كلي بيمه هاي شخص ثالث و سرنشين اتومبيل ( بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري )

چه بيمه نامه هايي جهت اتومبيل مورد نياز است؟
بيمه نامه شخص ثالث وسرنشين ( جهت پرداخت خسارت به اشخاص ثالث وسرنشينان داخل اتومبيل در صورتيكه مقصر حادثه شما باشيد.
بيمه نامه بدنه اتومبيل ( خسارت اتومبيل شما را اگر خودتان هم مقصر باشيد پرداخت ميكند درهنگام حادثه براي دريافت خسارت بيمه نامه بدنه چه بايد كرد؟
دريافت گزارش پليس در تمامي موارد الزامي است .
آيا اگر درحادثه اتومبيل شخص ديگري مقصر باشد و به اتومبيل شما خسارت سنگيني واردشود ولي مقصر حادثه توان پرداخت خسارت را به شما بصورت كامل نداشته باشد ، شما نبايد به هيچ وجه از مقصر حادثه رضايت بدهيد، الباقي خسارت شما از طريق بيمه بدنه پرداخت خواهد شد .

اگر شخصي براثرتصادف با وسيله نقليه بدون بيمه نامه،مصدوم يا فوت شود يا اينكه راننده بعد ازتصادف، صحنه حادثه را ترك كند، آيااو يابازماندگانش ميتوانند هزينه يا غرامتي دريافت كنند؟
بله. صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني در بيمه مركزي ايران وجود دارد كه وظيفه اش پرداخت غرامت و هزينه به اشخاص ثالثي است كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه يا فرار كردن يا ناشناخته ماندن مسؤول حادثه، نميتوانند خسارت خود را ازشركتهاي بيمه دريافت كنند.  
بيمه مسؤوليت مدني شخص ثالث چيست؟
هركسي ممكن است به سبب انجام عملي يا خودداري از انجام عملي موجب زيان اشخاص ديگر شود و ملزم به جبران آن باشد.استفاده از اتوموبيل نيز ممكن است سبب بروز خسارت و زيان به اشخاص ثالث شود. با بيمه مسؤوليت مدني شخص ثالث بيمه گرجبران چنين خسارتهايي را برعهده ميگيرد.

بيمه ديه چيست؟
بيمه اي است كه به همراه بيمه نامه شخص ثالث، صادرميشود و بيمه مستقلي نيست. در اين بيمه، مسؤوليت راننده وسيله نقليه مورد بيمه در مقابل اشخاصي كه براثر حوادث ناشي از وسيله نقليه مذكور دچار آسيبهاي جسماني، اعم از فوت، نقص عضو ياجرح ميشوند، به شرط آنكه طبق قانون ديات، ديه به آن تعلق گيرد، تاحدمقرر مشمول اين بيمه ميشود. ملاك تشخيص مسؤول حادثه، ميزان ديه و اشخاصي كه ديه به آنها تعلق ميگيرد و همچنين هزينه معالجه، رأي محاكم ذيصلاح است.

بيمه حوادث سرنشين چيست؟
هرشخصي كه هنگام حادثه، سرنشين وسيله نقليه بيمه شده،باشد اعم از راننده و ساير سرنشينان و براثر حادثه وسيله نقليه بيمه شده جان خود را از كف بدهد يا مصدوم ومجروح شود، بيمه گر باتوجه به شرايط بيمه مبلغي به عنوان غرامت به بازماندگان بيمه شده يا خود وي پرداخت خواهدكرد.

بيمه شخص ثالث، اجباري است يا اختياري؟ وميزان خسارت پرداختي چقدر است؟
قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درايران، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني را مسؤول جبران خسارتهاي بدني و مالي ميداند كه بر اثر حوادث وسايل نقليه يا محصولات آنها به اشخاص ثالث واردميشود. بنابراين، دارندگان وسايل نقليه مزبور موظفند مسؤوليت خود را بيمه كنند. از آنجا كه ميزان خسارت پرداختي از بابت بيمه نامه اجباري ممكن است كافي نباشد،مازاد بر آنرا شركتهاي بيمه به صورت اختياري بيمه ميكنند. در حال حاضر براساس بيمه نامه اجباري شخص ثالث حداقل خسارت مالي قابل جبران 10.000.000ريال و حداقل خسارت جاني قابل پرداخت350.000.000ريال است; مازاد بر آن، به صورت اختياري بيمه ميشود.

كارت سبز چيست؟ كارت سبز، بيمه مسؤوليت مدني آندسته از دارندگان وسايل نقليه موتوري است كه به خارج از كشور مسافرت ميكنند و ممكن است در كشور مقصد يا در كشورهاي دربين راه، به اشخاص ثالث،خسارت مالي و جاني واردآورند. در اينصورت دفتر كارت سبز كشور محل وقوع حادثه، خسارت اشخاص ثالث راجبران ميكند; خسارت پرداختي، از كشور صادر كننده كارت سبز، پس گرفته خواهدشد. به طور خلاصه كارت سبز، بيمه شخص ثالث بين المللي است و مركز دفتر بين المللي كارت سبز در لندن،قرار دارد.

پرسش و پاسخ بيمه نامه بدنه اتومبيل

بيمه بدنه، خسارتهاي ناشي از كدام خطرها راجبران ميكند ؟

1- آتشسوزي، انفجار و صاعقه.

2- سرقت كلي اتوموبيل وطبق شرايط بيمه نامه،سرقت لوازم اضافي وغيره.

3- تصادف وسيله نقليه و واژگون شدن خسارت‌هائي كه از برخورد دو اتومبيل يا برخورد اتومبيل با جسم ثابت يا متحرك يا برخورد شيئي ديگر به اتومبيل يا واژگون شدن و سقوط اتومبيل مورد بيمه ناشي مي‌شود؛ هم‌چنين وسائل يدكي اصلي كه مطابق فهرست مشخصات اتومبيل به خريدار تحويل مي‌شود (خسارت‌هاي ناشي از كهنگي و اسقاط يا بي‌دقتي در نگهداري و معايب ساخت وسيله نقليه، تحت پوشش نيست، هم‌چنين آسيب وارده به لاستيك‌ها).

- پوششهاي تكميلي هم در صورت درخواست ارائه خواهد شد .

 

آيا در هنگام تصادف و بروز خسارت شركت بيمه هزينه‌هاي حمل و نقل را پرداخت مي‌نمايد يا خير؟

بله ، هزينه نجات و حمل و نقل مورد بيمه از محل وقوع حادثه تا نزديكترين محل تعمير و بصورت عادلانه و متعارف و حداكثر تا 20% خسارت تعيين شده و مورد نظر توافق طرفين قابل پرداخت خواهدبود . لازم به ذكر است كه در مورد خسارتهاي كلي فقط هزينه نجات منظور خواهد شد .

 

پرداخت غرامت ناشي ازعدم استفاده ازموردبيمه درمدت كارشناسي و تعمير به چه صورت است؟

پرداخت اين غرامت به عهده بيمه گر نخواهد بود ولي اگر پوشش لازم مربوطه تحت عنوان يكي از پوششهاي تكميلي بيمه نامه بدنه (غرامت ايام تعميرات) خريداري شده باشد از ابتداي روز چهارم به بعد حداكثر بمدت 30 روز و غرامت قابل پرداخت روزانه به ميزان يك‌هزارم مبلغ بيمه شده و حداكثر تا سقف 000ر20ريال مي باشد مشروط براينكه جمع كل غرامت عدم امكان استفاده از مورد بيمه در مدت تعميرات از20% مبلغ خسارت برآورد شده تجاوز نكند.

 

آياخسارت وارده در اثر خط كشيدن با اشياء نوك تيز روي ماشين از محل بيمه نامه بدنه قابل پرداخت است؟

خير، زيرا اين خسارت وارده به هيچ وجه جزء حوادثي كه بيمه نامه بدنه آنها را تحت پوشش قرار مي‌دهد ، نيست.

 

آيا كاهش بها در نتيجه حادثه و يا اُفت قيمت در تعهد بيمه‌گر است يا خير؟

خير (بند4 ماده ششم شرايط عمومي)

نكته مهم ، اگر مورد استفاده وسيله نقليه يا نوع يدك آن بدون اطلاع به بيمه گر تغييركرده و حق بيمه متناسب با آن پرداخت نشده و حادثه ايجاد شده باشد تصميم گيري در پرداخت اينگونه خسارتها از اختيارات مراكز خدمات بيمه اي خارج بوده و مي‌بايست كليه مدارك خسارتي را براي محاسبه و اظهار نظر جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به مديريت بيمه هاي اتومبيل ارسال شود .

 

مزاياي بيمه بدنه بيمه ايران نسبت به كارت طلايي  چيست؟

1- پرداخت كل خسارت بصورت نقدي  (نه تعمير و تامين قطعات)

2- قابليت انتقال بيمه بدنه به اتومبيل جديد در صورت تعويض اتومبيل

3- دارا بودن تخفيفات عدم خسارت ( سال اول 25%- سال دوم 35%-سال سوم 45% - از سال چهارم به بعد 60%) حتي اگر اتومبيل تعويض گردد.

4- مزيت ويژه بيمه ايران: دارا بودن بزرگترين و گسترده ترين مراكز پرداخت خسارت در شهرهاي مختلف كشور و بهره گيري ازكارشناسان حرفه اي

سئوالات عمومي بيمه هاي اموال

 

آيا بيمه گر پرداخت جرايم قانوني بيمه گذار را تقبل مينمايد؟

استفاده از پوشش بيمه اي مربوط به رعايت موازين قانوني است مشروعيت موضوع قرارداد بيمه از مباني قرارداد هاي بيمه بوده و عدم رعايت ان موجب ابطال قرارداد بيمه است. مثلا هيچكس نمي تواند فعاليت هاي غير قانوني ،قاچاق و كلاه برداري خود را بيمه نمايد يا صاحبان حرفي مانند حرفه پزشكي ،وكالت ،مهندسي،و ساير مشاغل ديگر كه داشتن پروانه قانوني فعاليت و توانائي هاي لازم براي اشتغال در انها ضروري است،و در صورت نداشتن چنين اجازه اي نمي توانند از پوشش بيمه اي استفاده كنند.

چه كسي ميتواند بيمه گذار باشد؟

به طور كلي هر شخصي كه مالك مالي باشد (اعم از عين يا منفعت) يا حق استفاده از مالي را داشته باشد و در اثر ورود خسارت و زيان دچار ضرر مالي شود مي تواند بيمه گذار باشد. در حقيقت هر شخصي كه اهليت (توانائي قانوني براي عقد قرارداد)داشته باشد مي تواند به عنوان بيمه گذار طرف قرارداد بيمه قرارگيرد .قرارداد قول و موافقتي است كه طبق قانون معتبر و قابل اجراست طبق قانون هر شخصي مي تواند طرف قرارداد قرار گيرد به شرطي كه براي اين امراهليت قانوني داشته باشد.

طبق قانون مدني شرايط اهليت عبارتند از :
بلوغ
رشد
عقل

مباني قرارداد بيمه را مي توان به شرح زير تقسيم كرد:
_قصد و رضا
_اهليت طرفين
_موضوع مورد معامله (وجود نفع بيمه پذير)
_مشروع بودن جهت قرارداد بيمه
ضمنا طبق ماده 2 قانون بيمه قرارداد بيمه (بيمه نامه )بايد كتبي بوده و طبق ماده 3 بايد حاوي اطلاعات مشخصي باشد.

سئوالات عمومي بيمه هاي اشخاص

1ـ  سقف تعهدات در بيمه‌نامه حوادث خانواده چه ميزان است ؟

الف) پوشش غرامت فوت و نقص عضو جهت هريك از اعضاي خانواده تا مبلغ 000ر000ر100 ريال .

ب) جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از حادثه براي كل اعضاي خانواده مجموعاً تا مبلغ 000ر000ر10 ريال.

1ـ  در صورت فوت زوجه در بيمه‌نامه مهريه آيا بيمه‌نامه معلق ميشود ؟

در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بيمه‌نامه ( پس از گذشت حداقل شش ماه از تاريخ شروع بيمه‌نامه و پرداخت حق‌بيمه مربوطه ) ارزش بازخريد بيمه‌نامه در وجه بيمه‌گذار پرداخت خواهد شد .

2ـ  چنانچه زوجه در بيمه‌نامه مهريه زودتر از موعد قرارداد طلاق بگيرد شرايط بيمه‌نامه چگونه خواهد بود ؟

چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل شش ماه از تاريخ شروع بيمه‌نامه و پرداخت حق‌بيمه مربوطه توسط بيمه‌گذار و قبل از پايان مدت بيمه مطلقه گردد ، ذخيره پس‌اندازي بيمه‌نامه تا تاريخ پرداخت حق‌بيمه به وي پرداخت خواهد شد .

3ـ   در بيمه‌نامه جهيزيه چنانچه دختر فوت شود آيا بيمه‌نامه معلق ميشود ؟

چنانچه استفاده كننده در طول مدت بيمه فوت نمايد ، با نظر بيمه‌گذار يكي از دو روش زير عمل مي‌گردد:

الف) بيمه‌نامه فسخ شده وذخيره پس‌اندازي بيمه‌نامه حداقل به ميزان حق‌بيمه‌هاي دريافتي مسترد‌ميگردد.

ب) جايگزين شدن استفاده كننده ديگري به انتخاب بيمه‌گذار ، بيمه‌نامه ادامه مي‌يابد .

4ـ  در بيمه‌نامه جهيزيه چنانچه بيمه‌گذار از ادامه بيمه‌نامه منصرف شود شرايط بيمه‌نامه چگونه خواهد شد ؟

در صورت انصراف بيمه‌گـذار به يكي از دو روش زير عمل مي‌گردد :

الف) چنانچه حق‌بيمه حداقل شش ماه شده باشد ذخيره پس‌اندازي بيمه‌نامه تا تاريخ پرداخت حق‌بيمه با اعمال نرخ بهره بيمه‌نامه تا پايان مدت افزايش‌ مي‌يابد .

ب)   اگر حق‌بيمه كمتر از شش ماه پرداخت شده باشد بيمه‌نامه بدون هيچ‌گونه تشريفاتي باطل ميشود و حق‌بيمه‌هاي دريافتي از بيمه‌گذار قابل استرداد نخواهد بود .

5ـ مزيت بيمه عمر تامين آتيه فرزندان چيست ؟

در اين نوع بيمه‌نامه سرپرست خانواده خود را به نفع فرزندان زير 18 سال بيمه ميكند . چنانچه بيمه شده در طي مدت بيمه فوت كند ، بيمه‌گر متعهد است كه تا سن 18 سالگي كوچكترين فرزند بيمه شده ، مستمري مربوطه را پرداخت نمايد . امتياز اين بيمه اين است كه ، مدت پرداخت حق‌بيمه دو سوم (مدت بيمه‌نامه) و مبلغ حق‌بيمه ناچيز است.

6-بيمه حوادث بر چندنوع است؟

بيمه حوادث انواع مختلفي دارد كه برخي از آنها به شرح زير است:
1- تمام اوقات
2- ناشي از كار
3- زندگي خصوصي
4- ورزشي
5- رانندگي
6- مسافرت با هواپيما
7- مسافرت با هر نوع وسيله نقليه
8- سرنشينان وسايل نقليه موتور زيني

پرسش و پاسخ در بيمه هاي آتشسوزي :

1-  چنانچه در بيمه آتش‌سوزي ، بيمه‌گـذاري مورد بيمه را به كمتر از قيمت واقعي بيمه كرده باشد ، در هنگـام پرداخت خسارت چگونه عمل مي‌شود ؟

طبق ماده 10 قانون بيمه و بند يك از ماده 24 شرايط عمومي آتش سوزي( قاعده نسبي سرمايه )  بيمه‌گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود چنانچه بيمه‌گذاري مال خود را به قيمت واقعي آن بيمه نكند مثل آن است تمام مال خود را بيمه نكرده است ، بديهي است كه در اين صورت ، حق بيمه كمتر مي پردازد و بنابراين به ناچار خسارت كمتري مي بايد دريافت كند.

2- شرايط قبول خطر زلزله چيست و نرخ بيمه خطر زلزله به چه مواردي بستگي دارد؟

براي بيمه كردن زلزله در بيمه نامه آتش سوزي حداقل مي بايد هشتاد درصد از سرمايه بيمه نامه آتش سوزي تحت پوشش خطر فوق قرارگيرد، در غير اين صورت نمي توان خطر زلزله را بيمه نمود و نرخ بيمه زلزله با توجه به دو عامل تعيين مي شود:

الف) شهرستان محل استقرارمورد بيمه

ب)  نوع سازه (اسكلت) ساختمان و مصالح به كار رفته در آن كه نوع سازه برحسب اينكه گلي ، آجري ، اسكلت فلزي ، بتون و سوله يا طبق آئين نامه 2800 و يا فضاهاي باز و غير سقف ، هركدام نرخ مربوط به خود را دارد.

3- در چه صورتي در بيمه آتش سوزي بيمه گذار دريافت خسارت محروم مي شود؟

1- درصورتي كه بيمه گذار يا ذوي الحقوق او مسئول ايجاد عمدي خسارت باشد يا در وقوع حادثه شركت داشته باشد.

2-  در صورتي كه بيمه گذار به قصد تقلب و استفاده نامشروع موردبيمه را به بيش از قيمت واقعي آن بيمه كرده باشد.

3- درصورتي كه معلوم شود خسارت قبل از شروع اعتبار بيمه نامه واقع شده است.

4- درصورتي كه مورد بيمه به علت حادثه اي غير از خطرهاي مورد تعهد بيمه نامه از بين رفته باشد.

5- در صورتي كه بيمه گذاربه قصد استفاده نامشروع ، مورد بيمه را مجددا"براي خطرهاي مشابه و مدت يكسال نزد شركت بيمه ديگري بيمه كرده باشد.(بيمه مضاعف)

6- هرگاه وقوع حادثه در مهلت مقرر به اطلاع بيمه گر نرسيده باشد.

7- هرگاه بيمه گذار عمدا"از اظهار مطالبي خودداري كرده يا عمدا"اظهارات كذب نموده باشد و مطالب اظهار شده يا اظهارات كذب طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد ، حتي اگر اين مطالب در وقوع حادثه بي تاثيرباشد.

8- هرگـاه حادثه‌در نتيجه عيب ذاتي مورد بيمه اتفاق افتاده باشد مانند اكسيداسيون‌و خودسوزي

9- در صورتي كه محل مورد بيمه تغيير كرده باشد و تغيير محل ، مورد موافقت بيمه گر قرار نگرفته باشد.

10-در صورتي كه مالك مورد بيمه تغيير كرده باشد و مالك جديد به عنوان بيمه گذار طرف بيمه‌گر قبول نشده باشد.

4ـ  خطر هاي تبعي در بيمه نامه آتش سوزي كدام هستند و چگونه به بيمه نامه اضافه مي شود

الف) هر يك از خطرها داراي نرخ جداگانه اي بوده كه در صورت تحت پوشش قرارگرفتن نرخ آن به نرخ اصلي اضافه مي گردد.

ب) خطرهاي تبعي مستقل از خطرات اصي نمي توانند تحت پوشش قرارگيرند. به عبارت ديگر اموال و دارايي‌هاي بيمه گذار ابتدا مي بايست تحت پوشش خطرهاي اصلي قرار گيرد تا بتوانيم خطرا تبعي ا نيز بيمه كنيم.

ج) معمولا"شامل فرانشيز مي باشد .

چند نمونه از اين خطرها عبارتند از زلزله ، سيل ، طوفان ، سقوط هواپيما ، سرقت ، تركيدن لوله آب ، ضايعات ناشي از باران و ذوب برف ، شكست شيشه ، هزينه پاكسازي، عدم النفع و ……

5 ـ چه مواردي دزدي با شكست حرز محسوب مي گردد؟

1-  بالارفتن از ديوار محل استقراراموال بيمه شده يا شكستن در يا پنجره و يا خراب كردن ديوار و نظاير آن

2-  بازكردن در به وسيله كليد تقلبي و ساير آلات وارداتي كه عادتا"براي باز كردن قفل به كار نمي رود.

3-  ورود سارق به محل قرار گرفتن اموال بيمه شده در شعب

4-  ورود به محل با تهديد بيه گذار و يا ساير اعضاي خانواده و يا خدمتگزار به جان و يا آبروي آنها

6- آيا امكان بيمه شدن براي مدت كمتر از يكسال براي مورد بيمه نامه هاي آتش‌سوزي وجود دارد يا خير؟

بله ، براساس توافق بيمه گذار و بيمه گر در مورد مدت زمان قرار داده مطابق تعرفه كوتاه مدت حق بيمه محاسبه شده و قرارداد منعقد مي گردد.

7- وظايف بيمه گذار در صورت وقوع حادثه در بيمه هاي آتش سوزي:

1- حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع نمايد.

2- حداكثر ظرف 10 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه ، فهرست اشياء نجات داده شده ، محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال دارد.

3- براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه كليه اقدامات لازم را به عمل آورد

4- بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.

5- ضمن همه گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و درصورت درخواست بيمه‌گر بهاي آنها بلافاصله قبل ازتاريخ حادثه در اختيار بيمه گر قراردهد.

8- حدود خسارت قابل تامين در بيمه هاي آتش سوزي:

اين بيمه نامه خسارت مستقيم وارد به مورد بيمه را كه ناشي از آتش ، صاعقه و انفجار در مكان و محل مورد بيمه باشد به شرح مندرج در بيمه نامه و به ميزان زيان وارد به بيمه‌گذار نسبت به مال بيمه شده جبران خواهد نمود.

خسارت قابل پرداخت نمي تواند از مابه التفاوت ارزش هريك از اقلام بيمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و يا در صورت خسارت كلي از مبلغ بيمه شده هر يك از اقلام خسارت ديده تجاوز نمايد.

زيان حاصل از وقفه در كار و توليد و زيان ناشي از افزايش هزينه تعمير ، بازسازي و تاسيس مجدد بيمه نمي شود.

 

9- آيابيمه‌گر، هزينه‌ پيشگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ ونجات‌ اموال‌بيمه‌شده‌ را مي‌پردازد؟ بله‌. حتي‌ اگر تلاش‌ بيمه‌گذار هم‌نتيجه‌ بخش‌ نبوده‌ باشد. اگراشياي‌ بيمه‌شده‌ هم‌ در حين‌نجات‌ صدمه‌ ببينند، باز جبران‌آن‌ خسارت‌ برعهده‌ بيمه‌گراست‌; البته‌ اين‌ گونه‌ هزينه‌هابايد درحد متعارف‌ باشد.

10- آيا بيمه‌گذار مي‌تواند اموال‌ خود را همزمان‌ براي‌يك‌ خطربه‌ نفع‌ خود نزد چند شركت‌ بيمه‌ به‌ قيمت‌روز بيمه‌ كند ؟ نه‌.بيمه‌ نبايد موجب‌ سود و منفعت‌ بيمه‌گذار شود. البته‌بيمه‌مشترك‌ نزد چند شركت‌ بيمه‌، به‌طوري‌ كه‌ مجموع‌ارزش‌بيمه‌ شده‌ نزد همه‌ شركتها از ارزش‌ واقعي‌ تجاوز نكندمجازاست‌. اين‌ اصل‌ مخصوص‌ بيمه‌هاي‌ اموال‌ ومسؤوليت‌است‌ و در بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ مي‌توان‌ چندبيمه‌نامه‌ باسرمايه‌هاي‌ دلخواه‌، خريداري‌ كرد و ازمزاياي‌آنها بهره‌مندشد.

ـ منافع بيمه آتش سوزي براي طرفين چيست؟

منافع حاصل از بيمه آتش سوزي و يا به طور كلي در همه رشته هاي بيمه اي در يك شركت بيمه مشخصاً به بيمه گذاران بر مي گردد. از مجموع حق بيمه دريافتي از بيمه گذاران حدود 60 الي 70 درصد به عنوان اتكائي اجباري به بيمه مركزي ايران و ساير شركتهاي اتكايي و نگهداري در حساب ذخاير فني در جهت پيش بيني جبران حوادث زيانبار و فاجعه آميز احتمالي تخصيص مي دهند همچنين با سرمايه گذاري  پرتفوي باقيمانده خود در ساير فعاليتهاي اقتصادي همواره آمادگي خود را در جبران زيانهاي سنگين ناشي از حوادث حفظ مي نمايند.

 

ـ نحوه پرداخت خسارت در هنگام آتش سوزي چگونه است؟

نحوه پرداخت خسارت براي هر مورد بيمه اي متفاوت است زيرا شرايط ايجاد شده در اثر آتش سوزي به ابنيه، اثاثيه و ساير متعلقات به گونه اي است كه بيمه گر كليه اظهارات و ادعاهاي بيمه گذار در بيمه نامه را با شرايط فعلي قياس نموده و پس از مشاهده عيني مواضع آسيب ديده و بر آورد ارزش روز آن سپس نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد. در بيمه هاي آتش سوزي با عنايت به اينكه خطراتي نظير زلزله، سيل و طوفان، تركيدگي لوله و ضايعات ناشي از برف و باران و ساير خطرات تبعي تحت پوشش قرار مي گيرند در هنگام بروز خسارت وسعت و پيچيدگي خاص خود، را ايجاد نموده و كار محاسبات و ارزشيابي آنرا تحت تأثير قرار مي دهد.

 

ـ شرايط براي بيمه آتش سوزي را شرح دهيد؟

در بيمه هاي آتش سوزي دو نوع شرايط عمومي و اختصاصي براي ريسكهاي انتخاب شده توسط بيمه گذار در نظر گرفته مي شود. شرايط عمومي كه در ظهر بيمه نامه لحاظ شده است شامل كليه تعهدات بيمه گر و  بيمه گذار به لحاظ رعايت قوانين بيمه اي و نيز استثنائات موجود در بيمه نامه خلاصه مي گردد.

شرايط اختصاصي محدوده تعهدات بيمه گر در پرداخت خسارت ناشي از خطرات تبعي يا اضافي و استثنائات مربوطه خلاصه مي شود.

 

ـ آيا بيمه هاي شما به صورت اقساطي هم هست ؟

بله پرداخت حق بيمه بصورت 30% نقد و الباقي حداكثر طي 8 قسط بلامانع است

 

سئوالات بيمه نامه بيمه شخص ثالث (مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري):

1- مراحل مربوط به اخذ خسارت ثالث در زمان عدم سازش طرفين چيست؟

در صورتيكه كروكي غيرسازشي باشد و طرفين به پاسگاه انتظامي و نهايتاً به دادگاه مراجعه نموده باشند ، اخذكروكي اوليه ، گزارش پاسگاه به دادگاه ، برگ تامين دليل (نظريه كارشناس رسمي دادگستري) و راي دادگاه الزامي خواهد بود .

2- چه مداركي براي دريافت خسارات شخص ثالث منجربه فوت لازم است؟

براي دريافت پاسخ كامل اينجا كليك كنيد

3ـ  پرداخت هزينه هاي بيمارستاني درخسارات بدني شخص ثالث چگونه انجام ميشود ؟

پس از مشخص شدن هزينه هاي واقعي درمان و ديه و ارش تقريبي ، مبلغ صورتحساب بايد باديه تقريبي مقايسه شود و در صورتيكه مبلغ صورتحساب كمتر يا مساوي با ديه تقريبي باشد حداكثر تا سقف 000ر000ر6 ريال پرداخت مي شود .

بديهي است كه هر مبلغي كه بابت هزينه هاي بيمارستاني پرداخت مي شود در هنگام تسويه نهايي پرونده از ديه متعلقه مي بايست كسرگردد و مابقي قابل پرداخت است .

ضمناً با توجه به مصوبه اخير هيئت محترم وزيران و صورتجلسه معاونين فني و مديران اتومبيل صنعت بيمه كشوركه به تائيد بيمه مركزي ايران رسيده است با واريز10% از حق‌بيمه هاي ثالث وصول شده شركتهاي بيمه به حساب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و در راستاي اصل 92 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، كليه مراكز و مراجع درماني موظف به پذيرش و معالجه مصدومين حوادث رانندگي مي باشند .

4ـ  نحوه دريافت ديه بدون راي دادگاه چگونه است؟

پس از تعيين ميزان ديه متعلقه طبق مدارك پزشكي توسط پزشك معتمد شركت ، تا سقف 85% ديه مربوط به نرخ ديه سال مربوطه قابل پرداخت خواهد بود البته در اين گونه موارد اخذ رضايت‌نامه رسمي محضري از زيانديده يا وراث او و نيز مقصرحادثه مبني بر تسويه خسارت الزامي ميباشد .

5ـ  براي اعلام خسارت در حوادث مربوط به سرنشين چقدر زمان وجود دارد؟

مهلت قانوني اعلام خسارت از سوي متقاضي طبق ماده 15 قانون بيمه حداكثر5 روز از زمان حادثه است.

تبصره : وليكن اين مدت طبق اختيارات تفويضي به مراكز استانها تا 45 روز قابل افزايش است كه اين پرونده‌ها جهت رسيدگي نهايي به مديريت بيمه هاي اتومبيل گزارش مي شوندو بلافاصله رسيدگي به پرونده‌هاي ارسالي در مديريت بيمه‌هاي اتومبيل آغاز و در زمان مناسب نسبت به اعلام نظر مديريت مبني بر پرداخت و تسويه پرونده‌هاي خسارتي اقدام مي‌گردد .

6ـ  هزينه هاي پزشكي در خسارتهاي مربوط به سرنشين به چه صورت پرداخت ميشود ؟

در زمانيكه هيچ گونه آثار نقص عضو در مصدوم ايجاد نشده باشد ، براساس صورتحسابهاي مراكز درماني فقط هزينه هاي پزشكي تا سقف حداكثر10% تعهدات سرنشين پس از تائيد پزشك معتمد شركت در وجه زيانديده قابل جبران است. در موارديكه مصدومين حادثه هزينه هاي پزشكي خود را از طريق دفترچه خدمات درماني دريافت مي كنند مي توانند مابه‌التفاوت هزينه هاي انجام شده را از بيمه‌گر دريافت نمايند. (مشروط به ارائه فتوكپي كليه مدارك پزشكي)

7ـ  دربيمه نامه سرنشين ، آياخسارتهاي مربوط به راننده نيزقابل جبران است؟

غرامت مربوط به راننده (هزينه پزشكي ، نقص عضو و فوت) در صورتي قابل جبران است كه راننده داراي گواهينامه مجاز باشد ليكن در صورتيكه راننده حين حادثه فاقد گواهينامه معتبر باشد غرامتهاي وارده به ساير سرنشينان تا سقف تعهدات خريداري شده توسط بيمه‌گزار ، قابل جبران خواهد بود .

8ـ  اگر مدت اعتبار بيمه نامه زيانديده به پايان برسد ، آيامي تواند ازمقصرحادثه خسارت بگيرد؟

در صورتيكه وقوع حادثه در زمان اعتبار بيمه نامه بوده است بله ، اما ابتدا بايد بيمه نامه خود را تمديد نمايد، سپس به مركز دريافت خسارت مراجعه كرده و خسارت را دريافت كند وليكن چنانچه وقوع حادثه پس از انقضاي بيمه نامه و قبل از تمديد مجددآن صورت گرفته باشد ، خسارت قابل جبران نميباشد.

9ـ  در صورتيكه مقصر حادثه ، فاقد گواهينامه باشد ، آيا مي تواند از بيمه نامه شخص ‌ثالث خود براي دريافت خسارت استفاده نمايد؟

در صورتيكه راننده فاقدگواهينامه و مقصرحادثه خود زيانديده حادثه نيز باشد ، خير، در تصادفاتي كه راننده فاقد گـواهينامه است ، طبق قانون پرداخت خسارت از جانب شركت بيمه ، امكان‌پذير نيست وليكن چنانچه راننده زمان وقوع حادثه فاقد گواهينامه باشد و زيانديده يا زيانديدگان شخص يا اشخاص باشند طبق ماده 5 قانون بيمه اجباري شخص ثالث خسارات جاني زيانديدگان از محل بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر با اخذ تضمن لازم پرداخت و سپس از جهت بازيافت خسارت پرداختي به مقصر حادثه مراجعه ميشود (ريكاوري خسارت)

10ـ  در صورت نداشتن كروكي تصادف ، مبلغ خسارت مالي تاچه سقفي پرداخت ميشود؟

خسارات مالي در بيمه نامه ثالث تا سقف 500 هزار ريال پرداخت خواهد شد، البته در اين مورد حضور اتومبيلهاي زيانديده و مقصر در واحد خسارتي بيمه گر و رويت كارشناس بيمه گزار هر دو اتومبيل طرفين حادثه الزامي مي باشد.

11ـ  شرايط دريافت بيمه نامه كوتاه مدت چگونه است ؟

1- در بيمه نامه هاي بدنه طبق توافق طرفين (بيمه گروبيمه گزار) و شرايط عمومي بيمه بدنه بيمه‌نامه‌هاي كوتاه مدت صادرمي گردد.

2- بيمه نامه هاي ثالث با توجه به صلاحديدكارشناس صدور و براي بيمه گزاران بيمه ايران با شرايط خاصي همچون داشتن اين بيمه نامه در سال قبل ، تمام شدن موعد بيمه نامه و… يا اينكه اتومبيل مورد نظر از رده خارج باشد و يا اينكه به دلايل عدم توان پرداخت حق بيمه توسط بيمه‌گزار و كسر نقدينگي وي با توافق بيمه گر و بيمه گزار حق بيمه بيمه نامه كوتاه مدت صادر و تحويل مي گردد ، البته لازم به ذكر است با توجه به ماهيت اجباري بيمه نامه شخص ثالث بهتر است بيمه‌نامه يكساله و با تعهدات مورد نظر در صنعت بيمه صادرگردد.

12ـ  آيا امكان دريافت و افزايش پوششهاي مختلف پس ازصدور بيمه نامه وجود دارد ؟

بله ، با مراجعه به نمايندگي يا شعبه صادركننده بيمه نامه و جلب موافقت بيمه گرو همچنين پرداخت مابه التفاوت حق بيمه بيمه نامه و صدور الحاقيه امكان ارائه پوششهاي مورد نظر بيمه‌گزار امكان‌پذير ميباشد وليكن در اين صورت توافق بيمه گر شرط اصلي انجام اين خدمت ميباشد. بنابراين توصيه ميشود بيمه گزاران محترم در ابتداي زمان صدور بيمه نامه نسبت به خريد تعهدات مطلوب و مورد نظرخويش اقدام نمايند تا با مشكلات صدور الحاقيه مواجه نباشند.

13ـ  اگر در هنگام بروز تصادف ، راننده شخصي غير از مالك اتومبيل باشد ، خسارت چگونه پرداخت مي گردد؟

مشكلي در گـرفتن خسارت بوجود نخواهد آمد وليكن داشتن گواهينامه شرط اصلي تسويه خسارت مي باشد البته در صورت تقصير راننده (غيرمالك) مشكلي نخواهد بود و در صورتيكه راننده زمان وقوع حادثه غيرمالك باشد و اتومبيل زيانديده باشد (زيان مالي) خسارت فقط در وجه مالك وسيله‌نقليه زيانديده پرداخت مي گردد.

14ـ  در صورتيكه در شهري كه محل صدور بيمه نامه اتومبيل نيست ، تصادفي واقع شود ، براي دريافت خسارت و تشكيل پرونده چگونه بايد عمل كرد؟

صدور بيمه نامه ثالث در هر واحدي و در هر شهري صورت گـرفته باشد بيمه نامه صادره در تمامي ايران اسلامي داراي اعتبارمي باشد و زيانديده بايد به يكي از شعب پرداخت خسارت در همان شهري كه تصادف صورت گرفته مراجعه كرده و اعلام خسارت نموده تا نسبت به تشكيل پرونده اقدام گردد و پس از كارشناسي لازم نسبت به پرداخت خسارت و تسويه پرونده مربوطه اقدام گردد.

15ـ  آيا شخصي كه تا به حال بيمه نامه خود را از شركتهاي بيمه اي ديگر خريداري مي‌كرده ، در صورتيكه بخواهد از شركت بيمه ايران بيمه نامه بخرد شامل تخفيف مي‌گردد؟

اصولاً بيمه‌گزاراني كه موفق به ارائه سوابق بيمه اي بدون خسارت مي شوند با مراجعه به هريك از شركتهاي بيمه مي توانند نسبت به دريافت بيمه نامه اقدام نمايد و شركتهاي بيمه نيز بايستي تخفيف عدم خسارت آنان را محاسبه و اعطا نمايند وليكن به جهت بازاريابي صحيح و تقسيم پرتفوي هريك از شركتهاي بيمه افضل آن است كه بيمه گزاران هر شركت بيمه به همان بيمه‌گر قبلي خود مراجعه نمايند و تخفيف عدم خسارت خود را دريافت نمايند و با توجه به اين موارد شركتهاي بيمه از اعطاي تخفيف عدم خسارت به بيمه گزاران ساير شركتهاي بيمه اي خودداري مي‌نمايند مگر جهت ايجاد بازار رقابت آنهم براي بيمه‌گزاران داراي پرتفوي مناسب و قابل قبول .

16ـ  آيا رانندگان ماشينهاي پلاك قرمز چنانچه زيانديده باشد براي دريافت خسارت شرايط خاصي بايد داشته باشند؟

بله ، رانندگان اينگونه وسائط نقليه بايستي داراي 23 سال سن تمام بوده و حداقل يكسال از صدور گواهينامه آن گذشته باشدو گواهينامه او مرتبط با نوع وسيله‌نقليه باشد امــا چـــنــانچه شخصي با شرايط سني پائين‌تر با اينگونه اتومبيلها تصادف كرده و زيانديده باشد ، پرداخت خسارت از بيمه‌نامه مقصرحادثه امكان پذيراست و صنعت بيمه كشور (شركت پرداخت كننده خسارت) جهت بازيافت خسارت به مقصر حادثه مراجعه مي نمايد.

17ـ  آيا داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث براي زيانديده ، جهت دريافت خسارت از بيمه‌نامه مقصرضروري است؟

بله ، با توجه به اينكه بيمه شخص ثالث بيمه اي اجباري است يكي از شروط لازم براي دريافت خسارت اين است كه طرفين حادثه داراي بيمه نامه شخص ثالث معتبر بوده و به هنگام اعلام خسارت بايستي اتومبيل خود را تحت پوشش بيمه شخص ثالث قرار داده و بيمه‌نامه صادره را ارائه نمايد.

18ـ  آيا امكان فسخ بيمه‌نامه شخص ثالث وجود دارد؟

بيمه نامه شخص ثالث باتوجه به ماهيت اجباري آن فقط در2 حالت قابل فسخ مي باشد ولاغير

1ـ  تكرار در صدور .

2ـ  از حيز انتفاع خارج شدن وسيله نقليه مورد بيمه .

19- معني نقص عضو در بيمه حوادث سرنشين خودرو چيست؟

: هرگاه عضوي از بدن فرد آسيب ديده و براي هميشه ناقص و يا معيوب شود ، اصطلاحاً آن فرد داراي نقص مي باشد كه هزينه آن بر اساس نظريه پزشكي قانوني و تأييد پزشك معتمد شركت بيمه ، قابل پرداخت مي شود.

20- با سلام اگر وقفه ايي در پرداخت بيمه اتومبيل رخ دهد مثلا يكسال اتومبيل بيمه نگردد و دوباره قصد انعقاد بيمه نامه گردد نحوه محاسبه حق بيمه به چه شكلي است؟

اگر تا قبل از يكماه بيمه نامه تمديد گردد جريمه اي شامل بيمه گذار نخواهد شد ولي اگر بيش از يكماه از آن بگذرد, تخفيفات از بين رفته و بسته به زمان اتمام بيمه قبلي ، بيمه گذار جريمه شده و حق بيمه ريال افزايش مييابد .

ولي اگر بيمه گذار اتومبيل را جديداً خريداري كرده باشد و سند يا وكالت نامه رسمي محضري ارائه دهد از پرداخت مبلغ جريمه معاف خواهد شد.

سئوالات عمومي بيمه باربري


1- آيا با خريد بيمه نامه عمومي مي توان قبل از اطلاع دقيق از مشخصات محموله بيمه نامه باربري خريداري كرد ؟
بله زيرا بيمه نامه عمومي يك قرارداد كلي است بين بيمه‌گر و ببمه گذار كه در آن شرايط اصلي بيمه و رئوس كلي حقوق و تعهدات طرفين معين ميشود ولي مشخصات محمولات و نحوه حمل آنها زماني به اطلاع بيمه‌گر ميرسد كه بيمه‌گذار اقدام به حمل كالا نمايد با صدور چنين قرارداد هايي كليه حمل و نقل هايي كه بيمه‌گذار در آينده انجام خواهد داد تحت پوشش بيمه قرارمي‌گيـرد مشروط به ابنكه ببمه‌گذار مشخصات و نحوه حمل كالا و وسيله حمل و مبداء و مقصد و بطور كلي آنچه را كه در ببمه نامه پبش بيني نشده و نياز به تصريح در آن دارد را قبل از حمل به اطلاع بيمه‌گر برساند .


2- بيمه نامه با شرايط تمام خطر چيست ؟
در اين بيمه نامه كليه خطراتي كه ممكن است در جريان حمل و نقل از مبداء تا مقصد نهايي به وقوع پيوسته و ايجاد خسارت كند مشروط براينكه از مستثنيات بيمه نظير بدي بسته‌بندي عيب ذاتي و .... نباشد تحت پوشش قرار مي گيـرد .
اين نوع بيمه كاملترين نوع بيمه حمل و نقل است و نرخ آن 20 درصد از نرخهاي مصوب بيمه مركزي براي پوشش بيمه با شرايط B بيشتر مي باشد .

پرسش و پاسخ بيمه هاي منازل مسكوني

 

خانه‌و اثاث‌ آن‌ را در مقابل‌ چه‌ خطرهايي‌ مي‌توان ‌بيمه‌ كرد؟ خانه‌ و اثاث‌ آن‌ راخطرهاي‌ مختلفي‌ تهديد مي‌كنند كه‌ همه‌اين‌ خطرها قابل‌بيمه‌شدن‌ هستند، مانند : آتش‌سوزي‌،انفجار، صاعقه‌، سيل‌،طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، تركيدگي‌ لوله‌آب‌، خرابيهاي‌ ناشي‌ ازبرف‌ و باران‌، شكست‌ يا تركيدگي‌شيشه‌ و غيره‌.

در مقابل‌ ادعاي‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردي‌ مانند تركيدگي ‌لوله ‌آب‌، ريزش‌ سقف‌ همسايه‌ طبقه‌ پايين‌و... چگونه‌ مي‌توان‌ آسوده‌ خاطر شد؟ طبق‌ قانون‌ هركس‌ مال‌ غير را تلف‌ كند يا سبب‌ تلف‌ مال‌ غيرشود، مسؤول‌ است‌ و بايدخسارت‌ آن‌ را جبران‌ نمايد. ازطريق‌ بيمه‌ مسؤوليت‌،خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌جبران‌ مي‌شود.

براي محل كار چه بيمه نامه هايي بايد خريداري كرد؟
- بيمه نامه آتشسوزي، صاعقه و انفجار، زلزله و... (جهت جبران خسارت وارد به ساختمانها و اموال خود بيمه گذار
- بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از آتشسوزي(جهت پرداخت خسارت به اموال همسايگان و اشخاص ثالث

پرسش و پاسخ بيمه اي  :


طرفين‌قرارداد بيمه‌ چه‌ كساني‌ هستند ؟
بيمه‌گذار كه‌ خريدار بيمه‌است‌;
بيمه‌گر كه‌فروشنده‌ بيمه‌ است‌ ، يعني‌ همان‌ شركت‌ بيمه‌.

چه‌كسي‌ مي‌تواند خريدار بيمه‌ باشد ؟
‌مالك‌ يااستفاده‌ كننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌باشند يا قانون
مسئوليت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته‌باشند ، داراي‌نفع‌ بيمه‌پذير هستند و مي‌توانند آن‌ را بيمه ‌كنند.
در صورتي‌ كه‌بيمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه‌ارائه‌ كند چگونه‌ عمل‌مي‌شود ؟
طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بيمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌نادرست‌ عمدي‌باشد،
بيمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌پرداخت‌ نمي‌شود وحق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌ نيز قابل استردادنيست‌. در صورت‌غيرعمدي‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بيمه‌ دريافتي‌ به‌حق‌ بيمه‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

بيمه ديه چيست؟
بيمه اي است كه به همراه بيمه نامه شخص ثالث,صادر مي شود و بيمه مستقلي نيست . در اين بيمه, مسؤوليت راننده وسيله نقليه مورد بيمه درمقابل اشخاصي كه بر اثرحوادث ناشي از وسيله نقليه مذكور دچار آسيب هاي جسماني, اعم از فوت, نقص عضو يا جرح مي شوند, بشرط آنكه طبق قانون ديات, ديه به آنان تعلق گيرد, تا حد مقررمشمول اين بيمه مي شود. ملاك تشخيص مسؤول حادثه, ميزان ديه و اشخاصي كه ديه به آنهاتعلق مي گيرد و همچنين هزينه معالجه, رأي محاكم ذي صلاح است .

بيمه مسؤوليت مدني شخص ثالث چيست؟
هر كسي ممكن است به سبب انجام عملي ياخودداري از انجام عملي موجب زيان اشخاص ديگر شود و ملزم به جبران آن باشد. استفاده ازاتومبيل نيز ممكن است سبب بروز خسارت و زيان به اشخاص ثالث شود. با بيمه مسؤوليت مدني شخص ثالث, بيمه گرجبران چنين خسارتهايي را بر عهده مي گيرد.

چگونه مي توان بابيمه سطح زندگي مردم را بالا بردو معيشت قشرهاي آسيب پذير راكه بازوي توليدي جامعه محسوب مي شوند تأمين كرد؟
پيشرفت بيمه,موجب رفاه و افزايش سطح زندگي مردم مي شود. همچنين آينده قشرهاي آسيب پذير را ازطريق ارائه تأمين در مقابل انواع حوادث, از كارافتادگي, پيري,هزينه ازدواج, پرداخت هزينه تحصيلي فرزندان و پرداخت سرمايه بيمه عمر به صورت يكجا يا به شكل مستمري به بيمه شده يا استفاده كنندگان تضمين مي كند.

بيمه حوادث بر چندنوع است؟
بيمه حوادث انواع مختلفي دارد كه برخي از آنها به شرح زير است:
- ناشي از كار
- زندگي خصوصي
- ورزشي
- رانندگي
- مسافرت
- سرنشينان وسايل نقليه موتوري زميني

مشكل هزينه هاي جراحي و بستري شدن ازبيمارستان را چگونه مي توان بابيمه حل كرد؟
هزينه هاي روزافزون درماني, به ويژه هزينه هاي جراحي و بستري شدن دربيمارستان يكي از مشكلات جدي خانواده هاست . اين هزينه ها را با پرداخت حق بيمه سرانه معيني مي توان بيمه كرد.

حادثه چيست و چه خطرهايي در بيمه حوادث بيمه مي شوند؟
حادثه عبارت است از واقعه ناگهاني شديدي كه مستقيمأ بر اثر يك نيروي خارجي و بدون اراده بيمه شده سبب فوت, نقص عضو يا صدمه جسماني وي شود. ترس ووحشت, صدمه محسوب نمي شود و صدمات عصبي تنهااگر ناشي از آسيب هاي عضوي باشند, مشمول بيمه مي گردند.

فرانشيز چيست؟
درصد يا مبلغي ازخسارت است كه جبران آن برعهده بيمه گذار است وجودبيمه نامه نبايد موجب سهل انگاري بيمه گذار شود.بيمه گذار, همان طور كه از اموال خود مراقبت مي كند بايد ازاموال بيمه شده هم مراقبت به عمل آورد. وجود فرانشيز موجب حذف خسارتهاي جزئي مي شود كه به تبع آن هزينه هاي اداري وعملياتي بيمه گر كاهش مي يابد.

آيا قرارداد بيمه وتغييرات آن مي تواند شفاهي باشد؟
خير. بيمه نامه كه سندقرارداد بيمه است بايد كتبي باشد و هر گونه تغيير در مفاد آن به درخواست كتبي بيمه گذار وموافقت بيمه گر با صدور الحاقيه صورت مي گيرد.

در صورتي كه بيمه گذار اطلاعات نادرست واشتباه ارائه كند, چگونه عمل مي شود؟
طبق ماده 12 قانون بيمه, اگر ارائه اطلاعات نادرست عمدي باشد, بيمه نامه باطل است و خسارت پرداخت نمي شود و حق بيمه هاي دريافتي نيز قابل استرداد نيست . درصورت غيرعمدي بودن خسارت به نسبت حق بيمه دريافتي به حق بيمه واقعي پرداخت مي شود.

حداكثر تعهد بيمه گربراي پرداخت خسارت چقدراست؟
حداكثر تعهد بيمه گر,خسارت وارده است به شرط آنكه اموال بيمه شده به ارزش واقعي بيمه شده باشد و در روزحادثه نيز همان ارزشي را داشته باشد. به هر حال ما تحت هيچ شرايطي خسارت پرداختي درطول اعتبار قرارداد از رقم بيمه شده, تجاوز نخواهد كرد.

بيمه گذار چقدرفرصت دارد تا وقوع حادثه منجربه خسارت را به اطلاع بيمه گربرساند؟
تا پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه, قبل از آنكه آثار حادثه از ميان برود وبيمه گر بتواند كارشناس خود رابراي ارزيابي خسارت و ميزان تعهد خود اعزام كند.

آيا بيمه گذار مي توانداموال خود را همزمان براي يك خطر به نفع خود نزد چند شركت بيمه به قيمت روز بيمه كند؟
نه, بيمه نبايد موجب سود و منفعت بيمه گذار شود.البته بيمه مشترك نزد چندشركت بيمه به طوري كه مجموع ارزش بيمه شده نزد همه شركتهااز ارزش واقعي تجاوز نكندمجاز است . اين اصل مخصوص بيمه هاي اموال و مسؤوليت است و در بيمه هاي اشخاص مي توان چند بيمه نامه باسرمايه هاي دلخواه خريداري كرد و ازمزاياي آنها بهره مند شد.

چه زماني خسارت براي بيمه گر اثبات شده تلقي مي شود و بايد خسارت رابپردازد؟
اگر چهار مورد زيربراي بيمه گر ثابت شود, خسارت را مي پردازد:
1) خطر بيمه شده اتفاق بيفتد
2) بر اثر تحقق خطر بيمه شده,خسارت وارد شود
3) خسارت وارده مستقيمأ ازخطر بيمه شده ناشي مي شود
4) اموال خسارت ديده, همان اموالي مي باشد كه بيمه شده است .بيمه گذار در هنگام اعلام خسارت بايد فهرست اموال خسارت ديده و ميزان تقريبي خسارت وارده را به بيمه گر اعلام كند.

با انواع ريسك,چگونه بايد برخورد كرد؟
هر شخصي در زندگي روزمره خود, ممكن است باحوادث گوناگوني مواجه شود.برخي از اين حادثه ها,خوشايندند كه به آنها »شانس «مي گويند و بعضي ناخوشايندندكه ضرر و زيان به دنبال مي آورندو »ريسك« خوانده مي شود.
راههاي گوناگوني براي برخورد با ريسك وجود دارد.براي مثال, برخي از آنها رامي توان حذف كرد يا كاهش داد;از بعضي اجتناب كرد يا خنثي نمود يا اينكه ريسك را نگه داشت . ولي مهمترين ومؤثرترين روش براي مقابله باريسك, انتقال آنها به شركتهاي بيمه است . با بيمه كردن جان,مال و مسؤوليت خويش مي توان عواقب زيانبار مالي ريسك را به بيمه گر منتقل كرد.

بيمه بدنه, خسارتهاي ناشي از كدام خطرها را جبران مي كند؟
1) آتش سوزي,انفجار و صاعقه 2) سرقت كلي اتومبيل و طبق شرايط بيمه نامه سرقت لوازم اضافي و غيره 3)واژگون شدن و تصادف وسيله نقليه 4) هزينه اياب و ذهاب ايامي كه اتومبيل براي بازسازي در تعميرگاه است .

بيمه ديه چيست؟
بيمه اي است كه به همراه بيمه نامه شخص ثالث,صادر مي شود و بيمه مستقلي نيست . در اين بيمه, مسؤوليت راننده وسيله نقليه مورد بيمه درمقابل اشخاصي كه بر اثرحوادث ناشي از وسيله نقليه مذكور دچار آسيب هاي جسماني, اعم از فوت, نقص عضو يا جرح مي شوند, بشرط آنكه طبق قانون ديات, ديه به آنان تعلق گيرد, تا حد مقررمشمول اين بيمه مي شود. ملاك تشخيص مسؤول حادثه, ميزان ديه و اشخاصي كه ديه به آنهاتعلق مي گيرد و همچنين هزينه معالجه, رأي محاكم ذي صلاح است .

بيمه مسؤوليت مدني شخص ثالث چيست؟
هر كسي ممكن است به سبب انجام عملي ياخودداري از انجام عملي موجب زيان اشخاص ديگر شود و ملزم به جبران آن باشد. استفاده ازاتومبيل نيز ممكن است سبب بروز خسارت و زيان به اشخاص ثالث شود. با بيمه مسؤوليت مدني شخص ثالث, بيمه گرجبران چنين خسارتهايي را بر عهده مي گيرد.

چگونه مي توان بابيمه سطح زندگي مردم را بالا بردو معيشت قشرهاي آسيب پذير راكه بازوي توليدي جامعه محسوب مي شوند تأمين كرد؟
پيشرفت بيمه,موجب رفاه و افزايش سطح زندگي مردم مي شود. همچنين آينده قشرهاي آسيب پذير را ازطريق ارائه تأمين در مقابل انواع حوادث, از كارافتادگي, پيري,هزينه ازدواج, پرداخت هزينه تحصيلي فرزندان و پرداخت سرمايه بيمه عمر به صورت يكجا يا به شكل مستمري به بيمه شده يا استفاده كنندگان تضمين مي كند.

حادثه چيست و چه خطرهايي در بيمه حوادث بيمه مي شوند؟
حادثه عبارت است از واقعه ناگهاني شديدي كه مستقيمأ بر اثر يك نيروي خارجي و بدون اراده بيمه شده سبب فوت, نقص عضو يا صدمه جسماني وي شود. ترس ووحشت, صدمه محسوب نمي شود و صدمات عصبي تنهااگر ناشي از آسيب هاي عضوي باشند, مشمول بيمه مي گردند.

فرانشيز چيست؟
درصد يا مبلغي ازخسارت است كه جبران آن برعهده بيمه گذار است وجودبيمه نامه نبايد موجب سهل انگاري بيمه گذار شود.بيمه گذار, همان طور كه از اموال خود مرق مي كند بايد ازاموال بيمه شده هم راقبت به عمل آورد. وجود فرانشيز موجب حذف خسارتهاي جزئي مي شود كه به تبع آن هزينه هاي اداري وعملياتي بيمه گر كاهش مي يابد.

آيا قررداد بيه وتغييرات آن مي تواند شفاهي باشد؟
خير. بيمه نامه كه سندقرارداد بيمه است بايد كتبي باشد و هر گونه تغيير در مفاد آن به درخواست كتبي بيمه گذار وموافقت بيمه گر با صدور الحاقيه صورت مي گيرد.

در صورتي كه بيمه گذار اطلاعات نادرست واشتباه ارائه كند, چگونه عمل مي شود؟
طبق ماده 12 قانون بيمه, اگر ارائه اطلاعات نادرست عمدي باشد, بيمه نامه باطل است و خسارت پرداخت نمي شود و حق بيمه هاي دريافتي نيز قابل استرداد نيست . درصورت غيرعمدي بودن خسارت به نسبت حق بيمه دريافتي به حق بيمه واقعي پرداخت مي شود.

حداكثر تعهد بيمه گربراي پرداخت خسارت چقدراست؟
حداكثر تعهد بيمه گر,خسارت وارده است به شرط آنكه اموال بيمه شده به ارزش واقعي بيمه شده باشد و در روزحادثه نيز همان ارزشي را داشته باشد. به هر حال ما تحت هيچ شرايطي خسارت پرداختي درطول اعتبار قرارداد از رقم بيمه شده, تجاوز نخواهد كرد.

بيمه گذار چقدرفرصت دارد تا وقوع حادثه منجربه خسارت را به اطلاع بيمه گربرساند؟
تا پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه, قبل از آنكه آثار حادثه از ميان برود وبيمه گر بتواند كارشناس خود رابراي ارزيابي خسارت و ميزان تعهد خود اعزام كند.

آيا بيمه گذار مي توانداموال خود را همزمان براي يك خطر به نفع خود نزد چند شركت بيمه به قيمت روز بيمه كند؟
نه, بيمه نبايد موجب سود و منفعت بيمه گذار شود.البته بيمه مشترك نزد چندشركت بيمه به طوري كه مجموع ارزش بيمه شده نزد همه شركتهااز ارزش واقعي تجاوز نكندمجاز است . اين اصل مخصوص بيمه هاي اموال و مسؤوليت است و در بيمه هاي اشخاص مي توان چند بيمه نامه باسرمايه هاي دلخواه خريداري كرد و ازمزاياي آنها بهره مند شد.

چه زماني خسارت براي بيمه گر اثبات شده تلقي مي شود و بايد خسارت رابپردازد؟
اگر چهار مورد زيربراي بيمه گر ثابت شود, خسارت را مي پردازد:
1) خطر بيمه شده اتفاق بيفتد
2) بر اثر تحقق خطر بيمه شده,خسارت وارد شود
3) خسارت وارده مستقيمأ ازخطر بيمه شده ناشي مي شود
4) اموال خسارت ديده, همان اموالي مي باشد كه بيمه شده است .بيمه گذار در هنگام اعلام خسارت بايد فهرست اموال خسارت ديده و ميزان تقريبي خسارت وارده را به بيمه گر اعلام كند.

با انواع ريسك,چگونه بايد برخورد كرد؟
هر شخصي در زندگي روزمره خود, ممكن است باحوادث گوناگوني مواجه شود.برخي از اين حادثه ها,خوشايندند كه به آنها »شانس «مي گويند و بعضي ناخوشايندندكه ضرر و زيان به دنبال مي آورندو »ريسك« خوانده مي شود.
راههاي گوناگوني براي برخورد با ريسك وجود دارد.براي مثال, برخي از آنها رامي توان حذف كرد يا كاهش داد;از بعضي اجتناب كرد يا خنثي نمود يا اينكه ريسك را نگه داشت . ولي مهمترين ومؤثرترين روش براي مقابله باريسك, انتقال آنها به شركتهاي بيمه است . با بيمه كردن جان,مال و مسؤوليت خويش مي توان عواقب زيانبار مالي ريسك را به بيمه گر منتقل كرد.

سئوالات عمومي بيمه اي صفحه 2

به‌ زبان‌ ساده‌، بيمه‌ چه ‌فايده‌هايي‌ دارد ؟ بيمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشويش‌ خاطر، دلهره‌ ونگراني‌ ازحوادث‌ زيانبار احتمالي‌ آينده‌، داراي‌ خصلت‌تعاون‌ و كمك‌به‌ همنوع‌ است‌.

از نظر فقهي‌، بيمه‌ چه‌ نوع‌ معامله‌اي‌ است‌ ؟ طبق‌ فتواي‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)،بيمه‌ عقدي‌ است‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحيح‌.

طرفين‌ قرارداد بيمه‌ چه‌ كساني‌ هستند ؟ طرفين‌ قرارداد، عبارتند از :(1) بيمه‌گذار كه‌ خريدار   بيمه‌است‌; و (2) بيمه‌گر كه ‌فروشنده‌ بيمه‌ است‌ ، يعني‌ همان‌شركت‌ بيمه‌.

موضوع ‌بيمه‌ يا بيمه‌ شده‌ چيست‌ ؟ مورد بيمه‌، موضوع‌ بيمه‌ يا بيمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ يك‌ مفهوم‌است‌: اموال‌، مسؤوليت‌ ياشخصي‌ است‌ كه‌ تحت‌ پوشش ‌بيمه‌اي‌ قرار مي‌گيرد.

چه‌كسي‌ مي‌تواند خريدار بيمه‌ باشد ؟ كساني‌ كه‌ مالك‌ يااستفاده‌ كننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌باشند يا قانون مسؤوليت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته ‌باشند، داراي‌ نفع‌ بيمه‌پذير هستند ومي‌توانند آن‌ را بيمه‌كنند.

با انواع‌ ريسك‌ چگونه‌ بايد برخورد كرد ؟ هرشخصي‌ در زندگي‌ روزمره‌ خود، ممكن‌ است‌ باحوادث‌گوناگوني‌ مواجه‌ شود. برخي‌ از اين‌ حادثه‌ها،خوشايندند كه‌به‌ آنها شانس‌ مي‌گويند و بعضي‌ناخوشايند كه‌ ضرر وزيان‌ به‌ دنبال‌ مي‌آورند و ريسك‌خوانده‌ مي‌شوند. راههاي‌گوناگوني‌براي‌ برخورد با ريسك‌وجود دارد. براي‌ مثال‌،برخي‌ از آنها را مي‌توان‌ حذف‌ كرد ياكاهش‌ داد; از بعضي   ‌اجتناب‌ كرد يا خنثي‌نمود يا اينكه‌ريسك‌ را نگه‌داشت‌. ولي‌مهمترين‌ و مؤثرترين‌ روش‌ براي‌مقابله‌ با ريسك‌، انتقال‌آنها به‌ شركتهاي‌ بيمه‌ است‌. با بيمه‌كردن‌ جان‌، مال‌ ومسؤوليت‌ خويش‌ مي‌توان‌ عواقب‌ زيانبارمالي‌ ريسك‌ را به‌بيمه‌گر منتقل‌ كرد.

شركت‌ بيمه‌، چگونه‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتي‌ ، اشخاص‌ يا اموال‌ را بيمه‌ مي‌كند ؟ ارائه‌ اطلاعات‌ براي‌ ارزيابي‌ خطر، تعيين‌ حق‌ بيمه‌ وصدوربيمه‌ نامه‌ از وظايف‌ بيمه‌گذار است‌. در بيمه‌هاي ‌اشخاص‌،بيمه‌ گذار بايد علاوه‌ بر پيشنهاد بيمه‌، براي‌ بيمه‌شده‌ فرم‌پرسشنامه‌ پزشكي‌ را نيز تكميل‌ كند. براي‌ بيمه‌هاي‌ اموال ‌بيمه‌گذار بايد در پيشنهاد بيمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را كه‌درتصميم‌ گيري‌ بيمه‌گر مؤثر است‌ قيد كند. البته‌ درصورت‌ضرورت‌، بيمه‌ گر مي‌تواند از بيمه‌ شده‌ معاينه ‌پزشكي ‌به‌عمل‌ آورد و در مورد بيمه‌ اموال‌از گزارش‌كارشناسي‌بازديد اوليه‌ استفاده‌ كند.

در صورتي‌كه ‌بيمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ كند چگونه‌ عمل‌مي‌شود ؟ طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بيمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌نادرست‌ عمدي‌باشد، بيمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌پرداخت‌ نمي‌شود وحق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌ نيز قابل‌ استردادنيست‌. در صورت‌غيرعمدي‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بيمه‌ دريافتي‌ به‌حق‌ بيمه‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

اگر بيمه ‌گذار با قصد سوء و به‌ نيت‌ دريافت ‌خسارت‌ بيشتر،اموال‌ خود را بيش‌ از قيمت‌ واقعي‌ آن ‌بيمه‌ كند، چه‌ اتفاقي‌مي‌افتد ؟ طبق‌ماده‌11 قانون‌بيمه‌، قراردادباطل‌است‌،خسارت‌پرداخت‌نمي‌شود و حق‌ بيمه‌ دريافتي‌ نيز قابل‌استرداد نيست‌.

بي‌ نامه‌ از چه‌ زماني‌ اعتبار دارد و بيمه ‌گر از چه ‌هنگامي‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌،ناشي‌ ازخطربيمه‌ شده‌ است‌ ؟ اعتبار بيمه‌ نامه‌ از ساعتي‌ كه‌ درقرارداد قيد شده‌، آغازمي‌شود، به‌ شرط آنكه‌ بيمه‌گذار حق‌بيمه‌ تعيين‌ شده‌ راپرداخت‌كند.اگرشركت‌بيمه‌ باپرداخت‌اقساطي‌ حق‌بيمه ‌موافقت‌ نمايد، اعتبار آن‌ با پرداخت‌نخستين‌ قسط حق‌ بيمه‌شروع‌ مي‌شود و بيمه‌گر از زمان‌اعتبار بيمه‌ متعهد جبران‌خسارت‌ وارده‌ ناشي‌ از خطر بيمه‌شده‌ است‌.

حداكثر تعهد بيمه‌گر براي‌ پرداخت ‌خسارت‌چقدر است‌؟ حداكثر تعهد بيمه‌گر، خسارت‌ وارده‌است‌ به‌ شرط آنكه‌اموال‌ بيمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ بيمه‌شده‌ باشد و در روزحادثه‌نيز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هيچ‌شرايطي‌ خسارت‌ پرداختي‌ در طول‌اعتبار قرارداد از رقم‌بيمه‌شده‌ تجاوز نخواهد كرد.

گاهي ‌بيمه‌گذاران‌ از اين‌ شكايت‌ دارند كه‌ ميزان‌خسارت‌ پرداختي‌ كمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟ به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌بيمه‌، هرگاه‌ بيمه‌گذار اموال‌ خود رابه‌ كمتر از قيمت‌ واقعي‌بيمه‌ كند يا بر اثر افزايش‌ قيمت‌ درروز حادثه‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ كمتر از ارزش‌ واقعي‌ باشد،خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بيمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ پرداخت‌خواهد شد.

واسطه‌ بيمه‌،چه‌ كسي‌ است‌ ؟ در بازار بيمه‌ علاوه‌ بر خريداران‌ بيمه‌(بيمه‌گذاران‌) وفروشندگان‌ (شركتهاي‌ بيمه‌) گروهي‌ هستندكه‌ واسطه‌ تلقي‌مي‌شوند. اين‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بين‌ بيمه‌گرو بيمه‌گذارهستند كه‌ عبارتند از : نمايندگان‌ و دلالان‌رسمي‌(كارگزاران‌). نمايندگان‌، نماينده‌ شركت‌ بيمه‌ تلقي‌مي‌شوندو به‌ حساب‌ شركتي‌ كه‌ نماينده‌ آن‌ هستند  فعاليت‌مي‌كنند.ولي‌ دلالان‌ مي‌توانند با تمام‌ شركتهاي‌ بيمه‌همكاري‌ داشته‌باشند. تأييد صلاحيت‌ دلالان‌ رسمي‌ با بيمه‌مركزي‌ ايران‌است‌ و پس‌ از اين‌ تأييد است‌ كه‌ پروانه‌ دلالي‌صادرمي‌شود. شركتهاي‌ بيمه‌ نيز پس‌ از تأييد بيمه‌ مركزي‌ايران‌ براي‌نمايندگان‌ خود گواهينامه‌ فعاليت‌ صادر مي‌كنند

قرارداد بيمه‌ چند نوع‌ شرايط دارد ؟ سه‌ نوع‌ : (1) شرايط عمومي‌; (2) شرايط خصوصي‌; و (3)شرايط ويژه

‌شرايط عمومي‌: شرايطي‌ است‌ كه‌ براي‌ تمام‌ بيمه‌گذاران‌ يك‌ رشته ‌يكسان‌ است‌ و در پشت‌ بيمه‌ نامه‌چاپ‌ مي‌شود (مانند شرايط عمومي‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌ ،شرايط عمومي‌ بيمه‌ بدنه ‌اتوموبيل‌ و...)

شرايط خصوصي‌: مخصوص‌ يك‌ ‌، بيمه‌گذار معين‌ است‌ و مشخصات‌ بيمه‌گذار ، موضوع‌ بيمه‌، حق‌ بيمه‌، خطرهاي ‌بيمه‌شده ‌،مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و ميزان‌ تعهد بيمه ‌گر در آن‌ قيد مي‌شود

شرايط ويژه‌: مخصوص‌ موارد خاصي‌ است‌ كه‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار توافق‌ مي‌شود (مانند بيمه‌ بودن‌ يكي‌ از خطرهاي‌ استثناء شده‌).

خطرهاي استثنا شده‌ كدامند ؟ خطرهايي‌هستندكه‌ خسارت‌ ناشي‌ از آنها جزو تعهد بيمه‌گرنيست‌. اين‌خطرهاكه‌ استثناآت‌ استاندارد ناميده‌ مي‌شوند،عبارتند از : (1)خطر جنگ‌; (2) خطر انرژي‌ هسته‌اي‌ و مواد راديو اكتيو; و(3) خطر برخورد امواج‌ صوتي‌.

وظايف‌ بيمه‌گذار چيست‌ ؟ وظايف‌ بيمه‌گذار عبارت‌ است‌ از : (1) دادن ‌اطلاعات‌ دقيق‌ در پيشنهاد بيمه‌ تا بيمه‌گر بتواند حق‌ بيمه‌صحيح‌ را تعيين‌كند; (2) پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بيمه‌; (3)حفاظت‌ از موردبيمه‌ درحد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجود بيمه‌; (4) اعلام‌تشديد خطر (اگر مورد بيمه‌ براثر عمل‌بيمه‌گذار يا عمل‌شخص‌ ثالث‌ تشديد شود مراتب‌ بايد به‌اطلاع‌ بيمه‌گر برسدو با صدور الحاقيه‌ تأييد شود); و (5)اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌ حادثه‌اي‌ كه‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهد بيمه‌گر است‌.

بيمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع‌ حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بيمه‌گربرساند ؟ تا پنج‌ روز ازتاريخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌حادثه‌; قبل‌از اينكه ‌آثار حادثه‌ از ميان‌ برود و بيمه‌گر بتواند كارشناس‌ خود رابراي ‌ارزيابي‌ خسارت‌ و ميزان‌ تعهد خود اعزام‌ كند.

چه ‌زماني‌ خسارت‌ براي‌ بيمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقي‌ مي‌شود و بايد خسارت‌ را بپردازد ؟ اگر چهار مورد زير براي‌ بيمه‌گر ثابت ‌شود، خسارت‌ رامي‌پردازد : (1) خطر بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ بيفتد;(2) براثر تحقق ‌خطر بيمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود; (3)خسارت‌ وارده ‌مستقيم از خطر بيمه‌ شده‌ ناشي‌ شود; و (4)اموال‌ خسارت‌ديده‌، همان‌ اموالي‌ باشد كه‌ بيمه‌ شده‌ است‌ (بيمه‌گذار درهنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ بايد فهرست‌ اموال‌خسارت‌ ديده‌ وميزان‌ تقريبي‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بيمه‌گراعلام‌ كند).

شركت‌بيمه‌،خسارت را چگونه‌ مي‌پردازد؟ شركت‌ بيمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ مي‌كند،مگراينكه‌ حق‌ تعمير يا جايگزيني‌ مورد بيمه‌ در بيمه‌نامه ‌پيش‌بيني‌ شده‌ باشد. در آن‌ صورت‌ بيمه‌گر بايد درمدت ‌متعارف‌، تعمير يا جايگزيني‌ را انجام‌ دهد.

شركتهاي‌ بيمه‌، در فاصله‌ بين‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌ و پرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق‌بيمه‌هايي‌ كه‌ ازمردم‌ دريافت‌ مي‌دارند، نگهداري‌ مي‌كنند؟ مؤسسه‌هاي‌بيمه‌، از محل‌ جمع‌آوري‌ حق‌ بيمه‌ها، ذخايري‌را برنامه ‌ريزي ‌مي‌كنند كه‌ اين‌ ذخاير، خود منبع‌ عظيم ‌سرمايه‌گذاري‌ است‌.برابر قانون‌، اين‌ ذخاير، در بخشهاي‌مختلف‌ اقتصادي ‌سرمايه‌گذاري‌ مي‌شوند به‌ نحوي‌ كه‌علاوه‌ بر تأمين‌ سود تضمين‌ شده‌ براي‌ بيمه‌گذاران‌ به‌سهولت‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ وجه‌نقد است‌ و به‌ شكوفايي‌ اقتصاد نيز ياري‌ مي‌رساند.

پيامدهاي ‌ناگوار مالي‌ ناشي ‌از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌بر ثروت‌ و داراييهاي‌ ملي‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ جبران‌كرد؟ از مهمترين‌ آثاراقتصادي‌ بيمه‌، حفظ توان‌ مالي‌ بيمه‌گذار درخصوص‌ اموال‌و تأسيسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ يا دولت‌است‌ كه‌ جزئي‌ ازثروت‌ ملي‌ محسوب‌ مي‌شوند.

سرمايه‌گذار، چگونه ‌مي‌تواند باخيال‌ راحت سرمايه‌گذاري‌ كند؟ سرمايه‌گذاري‌هادر مقابل‌ انواع‌ خطرها از طريق‌ بيمه‌تضمين‌ مي‌شود ودرصورت‌بروزخسارت‌، شركت‌بيمه‌آن‌رامي‌پردازد.

آيا قرارداد بيمه‌ وتغييرات‌ آن‌ مي‌تواند شفاهي‌باشد؟ خير. بيمه‌نامه‌ كه‌ سند قرارداد بيمه‌ است‌ بايد كتبي‌ باشد وهرگونه‌تغييردر مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ كتبي‌ بيمه‌گذار وموافقت‌ بيمه‌گر باصدور برگه‌اي‌ به‌ نام‌ الحاقيه‌ صورت‌مي‌گيرد.

فرانشيزچيست‌ ؟ درصد يا مبلغي‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن‌برعهده‌ خودبيمه‌گذار. وجودبيمه‌نامه‌نبايدموجب‌سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذارشود. بيمه‌گذار، همان‌ طور كه‌ از اموال‌خود مراقبت‌ مي‌كندبايد از اموال‌ بيمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌به‌عمل‌ آورد. وجودفرانشيزموجب‌مي‌شود كه‌ بيمه‌گذار درحفظ و نگهداري‌موضوع‌ بيمه‌ جدي‌ باشد. فرانشيز موجب‌حذف‌ خسارتهاي‌جزئي‌ مي‌شود كه‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزينه‌هاي‌اداري‌ و عملياتي‌بيمه‌گر كاهش‌ مي‌يابد.

آيا استهلاك‌،بيمه‌ شدني‌ است‌ ؟ استهلاك‌ و كهنگي‌ براثر استفاده‌، بيمه‌شدني‌ نيست‌ و هنگام‌پرداخت‌ خسارت‌، استهلاك‌ كسرمي‌شود. زيرا ريسك‌بيمه‌پذير بايد اتفاقي‌ و احتمالي‌ باشددر حالي‌ كه‌ استهلاك‌امري‌ حتمي‌ و اجتناب‌ناپذير است‌.

برخي‌ از بيمه‌گذاران‌، قرارداد بيمه‌ براي‌ اموال‌خود رابراساس‌ ارزشهاي‌ مندرج‌ در دفاتر مالي‌خويش‌ تنظيم‌مي‌نمايند. بيشتر بيمه‌گذاراني‌ كه‌ ازميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌رضايت‌ ندارند، از اين‌ گروه‌هستند، علت‌ چيست‌ ؟ بيمه‌گذاربراي‌ دريافت‌ خسارت‌ كامل‌، بايد اموال‌ خود را به‌ارزش‌ روزبيمه‌ كند. درصورتي‌ كه‌ اين‌ دسته‌ از بيمه‌گذاران‌،اموال‌ خودرا به‌ ارزش‌ دفتري‌ من استهاك‌ مالي‌ بيمه‌مي‌كنند كه‌معمولا كمتر از ارزش‌ واق است‌ و طبق‌ ماده‌10 قانون‌بيمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ارزش‌ بيمه‌شده‌به‌ارزش‌واقعي‌پرداخت‌ مي‌شو.

در ايران‌، كدامين‌سازمان‌ يا دستگاه‌ از منافع‌بيمه‌گذاران‌ و بيمه‌شدگان‌ حمايت‌مي‌كند؟ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌، علاوه‌ بر نظارت‌، كنترل‌ وهدايت‌ امربيمه‌ در كشور، وظيفه‌ حفظ حقوق‌ بيمه‌گذاران‌ وبيمه‌شوندگان‌ را نيز برعهده‌ دارد.

مشكل‌ هزينه‌هاي‌ جراحي‌و بستري‌ شدن‌ دربيمارستان‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌ حل‌كرد ؟ هزينه‌هاي‌ روزافزون‌ درماني‌، به‌ويژه‌ هزينه‌هاي‌جراحي‌ وبستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌، يكي‌ از مشكلات‌جدي‌خانواده‌هاست‌.اين‌ هزينه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌سرانه‌معيني‌ مي‌توان‌ بيمه‌ كرد.

حادثه‌چيست‌ و چه‌ خطرهايي‌ در بيمه‌ حوادث‌بيمه‌ مي‌شوند ؟حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهاني‌ شديد كه‌ مستقيمبراثريك‌ نيروي‌ خارجي‌ و بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ سبب‌فوت‌،نقص‌ عضو يا صدمه‌ جسماني‌ وي‌ شود. ترس‌ ووحشت‌،صدمه‌محسوب‌نمي‌شودوصدمات‌عصبي‌تنها اگرناشي‌ ازآسيبهاي‌ عضوي‌ باشند، مشمول‌ بيمه‌ مي‌گردند.

امروزه‌، بيش‌ از هر زمان‌ ديگري‌، جاده‌ها پر رفت‌و آمدشده‌اند و خطرها هم‌ بيشتر در كمين‌. چگونه‌مي‌توان‌باخاطري‌ آسوده‌ مسافرت‌ كرد؟ با خريد بيمه‌ حوادث‌مسافرت‌.

بيمه‌ حوادث‌ برچند نوع‌ است‌ ؟ بيمه‌ حوادث‌انواع‌ مختلفي‌ دارد كه‌ برخي‌ از آنها به‌ شرح‌ زيراست‌: (1)تمام‌ اوقات‌; (2) ناشي‌ از كار; (3) زندگي‌خصوصي‌; (4)ورزشي‌; (5) رانندگي‌; (6) مسافرت‌باهواپيما; (7) مسافرت‌با هرنوع‌ وسيله‌ نقليه‌; (8) سرنشينان‌وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌زميني‌.

فايده‌ بيمه‌ اتكايي‌ چيست‌ ؟

هرگاه ‌تأسيسات‌ زيربنايي‌ كه‌ از محل‌ ذخاير محدود ارزي‌ساخته‌شده‌ (مانند نيروگاهها، سدها و مجتمعهاي‌ صنعتي‌)براثرحادثه‌اي‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت‌وارده ‌تأمين‌ و نياز ارزي‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت‌ كه‌از شركتهاي‌ بيمه‌ اتكايي‌ خارجي‌ دريافت‌ مي‌گر دد،تأمين‌مي‌شود.

 

نقش بيمه در توسعه صادرات و سرمايه گذاري چگونه است؟

همانطور كه در پاسخ سؤال اول شما گفتم بايد ديد در گسترش صادرات و سرمايه گذاري نگراني سرمايه گذار و صادر كننده چيست، وقتي كالايي به خارج صادر ميشود، بيمه باربري كالا را تا مقصد پوشش ميدهد، حالا اگر آمديم و دريافت كننده كالا سرمايه صادركننده را به خطر انداخت تكليف چيست؟ بايد صادركننده هاي ما به اين باور برسند كه وقتي طلب آنها در كشورهاي خارجي سوخت ميشود، شركت بيمه به سادگي و با كمال حسن نيت زيان آن ها را جبران مي كند بدون اينكه بيمه گذار را به تقلب و ساخت و پاخت و  .........  متهم كند و بقول گفتني علي بماند و حوضش .....

اگر ما صادر كننده را به اين باور برسانيم، مطمئناً صادرات چه در زمينه كالا و چه در زمينه خدمات از رشد بسيار خوبي برخوردار خواهد شد.

2ـ بيمه چه نقشي در توسعه كشور بطور كل و بطور اخص توسعه اقتصادي مي تواند داشته باشد؟

اگر ما به اقتصاد مثل يك چرخه نگاه كنيم، خيلي ساده متوجه مي شويم كه در اقتصاد يك جامعه اجزاي متفاوتي وجود دارند كه همه آنها به هم وابسته هستند، اين وابستگي خيلي زنده است و حيات هر كدام از اين چرخه ها به حيات و زندگي بقيه اجزاء آن چرخه وابسته است.

شما فرض كنيد بهترين كارخانه اتومبيل سازي را داشته باشيد ولي جاده اي براي تردد ماشين وجود نداشته باشد يا بالعكس بهترين اتوبانها را بسازيد بدون اينكه ماشيني وجود داشته باشد.

بيمه هم يكي از اجزاء چرخه اقتصادي مي باشد، صرف اينكه شركت هاي بيمه به تكنيك هاي خيلي بالا دسترسي پيدا كنند، بدون اينكه مصرفي براي آنها داشته باشند نمي تواند پيشرفت به حساب بيايد، همين طور هم اگر اجزاي ديگر اقتصاد بخواهند پيشرفت كنند بدون وجود يك بيمه پيشرفته اين امكان وجود ندارد.

ما از زمان قاجار صادر كننده نقت هستيم ولي هنوز كه هنوز است متأسفانه قادر به بيمه كردن محمولات نفتي (نفت خام) نيستيم. به نظر من بايد در مورد نقش بيمه در توسعه كشور يك بازنگري جدي داشته باشيم.

 

پرسش و پاسخ بيمه تكميلي درمان (بيمه تامين مازاد هزينه هاي درمان)

چگونه ميتوان پوشش بيمه درمان تكميلي را خريداري نمود ؟

خريد بيمه درمان تكميلي بصورت انفرادي مقدور نبوده و فقط به صورت گروهي انجام ميشود . تمامي كاركنان سازمانها ، موسسات ، واحدهاي صنفي ، بهمراه اعضاي خانواده تحت تكفل آنها ، ميتوانند تحت پوشش بيمه‌ نامه‌هاي تكميلي درمان شركت بيمه ايران قرار گيرند .

مدارك لازم جهت اخذ معرفي نامه جهت ارائه به مراكز درماني طرف قرارداد  چيست ؟

1-  گواهي بيمه‌ گذار مبني بر تاييد هويت بيمه شده ، اعلام رديف بيمه‌اي و درخواست صدور معرفينامه براي بيمارستانهاي طرف قرارداد.

2-  فتوكپي از صفحه اول دفترچه بيمه‌گر اول (مانند سازمان بيمه خدمات درماني ، سازمان تامين اجتماعي و . . . .)

مدارك لازم براي تشكيل پرونده اعلام خسارت و دريافت هزينه‌هاي درماني كدامند؟

چنانچه هزينه هاي درماني در بيمارستانهاي غيرطرف قرارداد انجام مي پذيرد، ارائه اصل صورتحساب به همراه كليه ضمائم كه شامل گواهي تمام پزشكان معالج اعم از جراح ، كمك جراح ، بيهوشي ، مشاوره ، تصوير شرح عمل ، برگ خلاصه پرونده ، ريز دارو ، آزمايش ، راديولوژي ، تصوير جواب و اسكن، MRI، آندوسكوپي و نظاير آن ، جواب پاتولوژي و ... بر حسب نوع درمان انجام شده ضروري است. چنانچه اعمال جراحي سرپايي كه در مطب انجام مي شود مربوط به برداشتن تومور ، توده يا كيست از هر نوع باشد، جهت پرداخت هزينه ها ارائه كپي جواب پاتولوژي ضروري است.
خاطر نشان مي سازد هزينه اعمال جراحي سرپايي در صورتي قابل پرداخت است كه برابر ضوابط وزارت بهداشت و درمان انجام آنها در مطب و بصورت سرپايي مجاز دانسته شده باشد.
در مورد هزينه شكستگي ها و گچ گيري نيز عكس راديولوژي بايد ارائه گردد.
مهلت ارائه صورتحساب هزينه هاي درماني انجام شده جهت دريافت خسارت از شركت بيمه ، حداكثر 2 ماه از زمان تاريخ انجام هزينه مي باشد. در غير اينصورت هزينه معوقه تلقي شده و پرداخت نمي گردد.

مشكل هزينه هاي جراحي و بستري شدن از بيمارستان را چگونه مي توان با بيمه حل كرد؟
هزينه هاي روزافزون درماني, به ويژه هزينه هاي جراحي و بستري شدن در بيمارستان يكي از مشكلات جدي خانواده هاست . اين هزينه ها را با پرداخت حق بيمه سرانه معيني مي توان بيمه كرد.

آيا مي توان در بيمارستان خصوصي به صورت خصوصي عمل جراحي زنانه انجام داد و هزينه بيمه تكميلي را دريافت كرد؟

بلي - بيمه تكميل درمان تا سقف تعهد خود در چهارچوب قرارداد فيمابين مازاد هزينه هاي درماني شما را كه بيمه گر اول (سازمان تامين اجتماعي ، خدمات درماني و يا ...) پرداخت خواهد نمود.

در صورتيكه بيمه گذاري بيمه نامه درمان نداشته باشد و يا نخواهد از بيمه اول خود استفاده نمايد بيمه تكميل درمان آيا هزينه اي پرداخت خواهد كرد؟

بلي - درصدي از هزينه ها (با كسر فرانشيز بر طبق قرارداد) قابل پرداخت ميباشد.

آيا زيرميزي پزشك در اين بيمه نامه تحت پوشش است؟

بلي- با قانوني شدن زيرميزي و براي حمايت از بيمه گذاران، زير ميزي پزشكان نيز طبق فاكتور پزشك قابل پرداخت ميباشد.

 

پرسشهاي عمومي بيمه سازه هاي تكميل شده

1ـ  بيمه‌نامه سازه‌هاي تكميل شده در چه مواردي قابل استفاده است ؟

انواع پروژه‌هاي عمراني و پروژه‌هاي ذكر شده در بخش تمام خطر پيمانكاران پس از تكميل و يا گـذشت چند سال از اجراي آن تحت پوشش اين بيمه‌نامه قرار خواهند گرفت .

2ـ  پوشش بيمه‌نامه سازه‌هاي تكميل شده چه مدت معتبر است و آيا اين بيمه‌نامه قابل تمديد است ؟

اين بيمه‌نامه در زمره بيمه‌نامه‌هاي قابل تمديد بوده و مدت آن نيز يكسال است . ضمناً همه ساله و در زمان تمديد بيمه‌نامه مي‌بايد كه مبلغ بيمه شده مورد تجديد نظر قرار گيرد و با توجه به روند افزايش قيمتها تعديل گردد ، همچنين عمر و وضعيت مورد بيمه نيز مي‌بايد مورد توجه قرار گـيرد.

3ـ  چه حوادثي در بيمه‌نامه سازه‌هاي تكميل شده بيمه مي‌شوند ؟

1ـ  سيل ، طغيان آب ، رانش زمين .

2ـ  طوفان .

3ـ  زلـزله .

4-  آتش‌سوزي و انفجار .

5-  ساير خطرات مثل برخورد هر نوع وسيله نقليه ، خرابكاري ، نشست و حركت زمين ، صاعقه .

6-  حوادث طبيعي كه ممكن است در بعضي مناطق جزء خطرات عمده باشد ، مثل يخ‌زدگي ، فشار يخ ، بهمن ، آتشفشان ، زلزله دريايي .

4ـ  شرايط صدور بيمه‌نامه سازه‌هاي تكميل شده ساختماني چيست ؟

1-  در طراحي آنها آئين‌نامه زلزله رعايت شده باشد .

2-  دوره بازگشت سيل بازگشت سيل براي پلها 500 تا 1000 سال و براي سدها 500 تا 10000 سال رعايت شده باشد .

3-  مورد بيمه سالم بوده و نگهداري منظم از آن بعمل آيد .

4-  شيب‌هاي مصنوعي آنطوري باشد تا ضمن داشتن قدرت تخليه آبهاي سطحي از خطر شكستگي نيز در امان باشد .

پرسشهاي عمومي وتكميلي بيمه:  

به‌ زبان‌ ساده‌، بيمه‌ چه‌فايده‌هايي‌ دارد ؟ بيمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشويش‌ خاطر، دلهره‌ ونگراني‌ ازحوادث‌ زيانبار احتمالي‌ آينده‌، داراي‌ خصلت‌تعاون‌ و كمك‌به‌ همنوع‌ است‌.

از نظر فقهي‌، بيمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌اي‌ است‌ ؟ طبق‌ فتواي‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)،بيمه‌ عقدي‌ است‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحيح‌.

طرفين‌قرارداد بيمه‌ چه‌ كساني‌ هستند ؟ طرفين‌ قرارداد، عبارتند از :(1) بيمه‌گذار كه‌ خريدار   بيمه‌است‌; و (2) بيمه‌گر كه ‌فروشنده‌ بيمه‌ است‌ ، يعني‌ همان‌شركت‌ بيمه‌.

موضوع‌بيمه‌ يا بيمه‌ شده‌ چيست‌ ؟ مورد بيمه‌، موضوع‌ بيمه‌ يا بيمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ يك‌ مفهوم‌است‌: اموال‌، مسؤوليت‌ ياشخصي‌ است‌ كه‌ تحت‌ پوشش ‌بيمه‌اي‌ قرار مي‌گيرد.

چه‌كسي‌ مي‌تواند خريدار بيمه‌ باشد ؟ كساني‌ كه‌ مالك‌ يااستفاده‌ كننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌باشند يا قانون مسؤوليت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته ‌باشند، داراي‌ نفع‌ بيمه‌پذير هستند ومي‌توانند آن‌ را بيمه‌كنند.

با انواع‌ ريسك‌ چگونه‌ بايد برخورد كرد ؟ هرشخصي‌ در زندگي‌ روزمره‌ خود، ممكن‌ است‌ باحوادث‌گوناگوني‌ مواجه‌ شود. برخي‌ از اين‌ حادثه‌ها،خوشايندند كه‌به‌ آنها شانس‌ مي‌گويند و بعضي‌ناخوشايند كه‌ ضرر وزيان‌ به‌ دنبال‌ مي‌آورند و ريسك‌خوانده‌ مي‌شوند. راههاي‌گوناگوني‌براي‌ برخورد با ريسك‌وجود دارد. براي‌ مثال‌،برخي‌ از آنها را مي‌توان‌ حذف‌ كرد ياكاهش‌ داد; از بعضي‌اجتناب‌ كرد يا خنثي‌نمود يا اينكه‌ريسك‌ را نگه‌داشت‌. ولي‌مهمترين‌ و مؤثرترين‌ روش‌ براي‌مقابله‌ با ريسك‌، انتقال‌آنها به‌ شركتهاي‌ بيمه‌ است‌. با بيمه‌كردن‌ جان‌، مال‌ ومسؤوليت‌ خويش‌ مي‌توان‌ عواقب‌ زيانبارمالي‌ ريسك‌ را به‌بيمه‌گر منتقل‌ كرد.

شركت‌ بيمه‌، چگونه‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتي‌،اشخاص‌ يا اموال‌ را بيمه‌ مي‌كند ؟ارائه‌ اطلاعات‌ براي‌ ارزيابي‌ خطر، تعيين‌ حق‌ بيمه‌ وصدوربيمه‌ نامه‌ از وظايف‌ بيمه‌گذار است‌. در بيمه‌هاي‌اشخاص‌،بيمه‌ گذار بايد علاوه‌ بر پيشنهاد بيمه‌، براي‌ بيمه‌شده‌ فرم‌پرسشنامه‌ پزشكي‌ را نيز تكميل‌ كند. براي‌ بيمه‌هاي‌اموال‌بيمه‌گذار بايد در پيشنهاد بيمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را كه‌درتصميم‌گيري‌ بيمه‌گر مؤثر است‌ قيد كند. البته‌ درصورت‌ضرورت‌، بيمه‌گر مي‌تواند از بيمه‌ شده‌ معاينه‌پزشكي‌به‌عمل‌ آورد و در مورد بيمه‌ اموال‌از گزارش‌كارشناسي‌بازديد اوليه‌ استفاده‌ كند.

در صورتي‌كه ‌بيمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ كند چگونه‌ عمل‌مي‌شود ؟ طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بيمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌نادرست‌ عمدي‌باشد، بيمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌پرداخت‌ نمي‌شود وحق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌ نيز قابل‌ استردادنيست‌. در صورت‌غيرعمدي‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بيمه‌ دريافتي‌ به‌حق‌ بيمه‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

اگربيمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نيت‌ دريافت‌خسارت‌ بيشتر،اموال‌ خود را بيش‌ از قيمت‌ واقعي‌ آن‌بيمه‌ كند، چه‌ اتفاقي‌مي‌افتد ؟ طبق‌ماده‌11 قانون‌بيمه‌، قراردادباطل‌است‌،خسارت‌پرداخت‌نمي‌شود و حق‌ بيمه‌ دريافتي‌ نيز قابل‌استرداد نيست‌.

بيمه‌ نامه‌ از چه‌ زماني‌ اعتبار دارد وبيمه‌گر از چه‌هنگامي‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌،ناشي‌ ازخطربيمه‌ شده‌ است‌ ؟ اعتبار بيمه‌ نامه‌ از ساعتي‌ كه‌ درقرارداد قيد شده‌، آغازمي‌شود، به‌ شرط آنكه‌ بيمه‌گذار حق‌بيمه‌ تعيين‌ شده‌ راپرداخت‌كند.اگرشركت‌بيمه‌ باپرداخت‌اقساطي‌ حق‌بيمه‌موافقت‌ نمايد، اعتبار آن‌ با پرداخت‌نخستين‌ قسط حق‌ بيمه‌شروع‌ مي‌شود و بيمه‌گر از زمان‌اعتبار بيمه‌ متعهد جبران‌خسارت‌ وارده‌ ناشي‌ از خطر بيمه‌شده‌ است‌.

حداكثر تعهد بيمه‌گر براي‌ پرداخت ‌خسارت‌چقدر است‌؟ حداكثر تعهد بيمه‌گر، خسارت‌ وارده‌است‌ به‌ شرط آنكه‌اموال‌ بيمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ بيمه‌شده‌ باشد و در روزحادثه‌نيز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هيچ‌شرايطي‌ خسارت‌ پرداختي‌ در طول‌اعتبار قرارداد از رقم‌بيمه‌شده‌ تجاوز نخواهد كرد.

گاهي‌بيمه‌گذاران‌ از اين‌ شكايت‌ دارند كه‌ ميزان‌خسارت‌ پرداختي‌كمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟ به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌بيمه‌، هرگاه‌ بيمه‌گذار اموال‌ خود رابه‌ كمتر از قيمت‌ واقعي‌بيمه‌ كند يا بر اثر افزايش‌ قيمت‌ درروز حادثه‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ كمتر از ارزش‌ واقعي‌ باشد،خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بيمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ پرداخت‌خواهد شد.

واسطه‌ بيمه‌،چه‌ كسي‌ است‌ ؟ در بازار بيمه‌ علاوه‌ بر خريداران‌ بيمه‌(بيمه‌گذاران‌) وفروشندگان‌ (شركتهاي‌ بيمه‌) گروهي‌ هستندكه‌ واسطه‌ تلقي‌مي‌شوند. اين‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بين‌ بيمه‌گرو بيمه‌گذارهستند كه‌ عبارتند از : نمايندگان‌ و دلالان‌رسمي‌(كارگزاران‌). نمايندگان‌، نماينده‌ شركت‌ بيمه‌ تلقي‌مي‌شوندو به‌ حساب‌ شركتي‌ كه‌ نماينده‌ آن‌ هستند  فعاليت‌مي‌كنند.ولي‌ دلالان‌ مي‌توانند با تمام‌ شركتهاي‌ بيمه‌همكاري‌ داشته‌باشند. تأييد صلاحيت‌ دلالان‌ رسمي‌ با بيمه‌مركزي‌ ايران‌است‌ و پس‌ از اين‌ تأييد است‌ كه‌ پروانه‌ دلالي‌صادرمي‌شود. شركتهاي‌ بيمه‌ نيز پس‌ از تأييد بيمه‌ مركزي‌ايران‌ براي‌نمايندگان‌ خود گواهينامه‌ فعاليت‌ صادر مي‌كنند

قرارداد بيمه‌ چند نوع‌ شرايط دارد ؟ سه‌ نوع‌ : (1) شرايط عمومي‌; (2) شرايط خصوصي‌; و (3)شرايط ويژه‌شرايط عمومي‌، شرايطي‌ است‌ كه‌ براي‌ تمام‌بيمه‌گذاران‌ يك‌ رشته‌يكسان‌ است‌ و در پشت‌ بيمه‌ نامه‌چاپ‌ مي‌شود (مانندشرايط عمومي‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌،شرايط عمومي‌ بيمه‌ بدنه‌اتوموبيل‌ و...); شرايط خصوصي‌، مخصوص‌ يك‌ ‌، بيمه‌گذارمعين‌ است‌ ومشخصات‌ بيمه‌گذار،موضوع‌ بيمه‌، حق‌ بيمه‌،خطرهاي‌بيمه‌شده‌،مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و ميزان‌تعهدبيمه‌گر در آن‌ قيد مي‌شود; شرايط ويژه‌ نيز،مخصوص‌موارد خاصي‌ است‌ كه‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذارتوافق‌ مي‌شود(مانند بيمه‌ بودن‌ يكي‌ از خطرهاي‌ استثناشده‌).

خطرهاي‌ استثنا شده‌ كدامند ؟ خطرهايي‌هستندكه‌ خسارت‌ ناشي‌ از آنها جزو تعهد بيمه‌گرنيست‌. اين‌خطرهاكه‌ استثناآت‌ استاندارد ناميده‌ مي‌شوند،عبارتند از : (1)خطر جنگ‌; (2) خطر انرژي‌ هسته‌اي‌ و موادراديواكتيو; و(3) خطر برخورد امواج‌ صوتي‌.

 وظايف‌ بيمه‌گذارچيست‌ ؟ وظايف‌ بيمه‌گذار عبارت‌ است‌ از : (1) دادن‌اطلاعات‌ دقيق‌در پيشنهاد بيمه‌ تا بيمه‌گر بتواند حق‌ بيمه‌صحيح‌ را تعيين‌كند; (2) پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بيمه‌; (3)حفاظت‌ از موردبيمه‌ درحد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجودبيمه‌; (4) اعلام‌تشديد خطر (اگر مورد بيمه‌ براثر عمل‌بيمه‌گذار يا عمل‌شخص‌ ثالث‌ تشديد شود مراتب‌ بايد به‌اطلاع‌ بيمه‌گر برسدو با صدور الحاقيه‌ تأييد شود); و (5)اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌حادثه‌اي‌ كه‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهدبيمه‌گر است‌.

بيمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع‌حادثه‌ منجربه‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بيمه‌گربرساند ؟تاپنج‌روز ازتاريخ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌حادثه‌; قبل‌از اينكه‌آثارحادثه‌ از ميان‌ برود و بيمه‌گر بتواندكارشناس‌ خود رابراي‌ارزيابي‌ خسارت‌ و ميزان‌ تعهد خود اعزام‌ كند.

 چه‌زماني‌ خسارت‌ براي‌ بيمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقي‌مي‌شود و بايدخسارت‌ را بپردازد ؟ اگر چهار مورد زير براي‌ بيمه‌گر ثابت ‌شود، خسارت‌ رامي‌پردازد : (1) خطر بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ بيفتد;(2) براثر تحقق ‌خطر بيمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود; (3)خسارت‌ وارده ‌مستقيم از خطر بيمه‌ شده‌ ناشي‌ شود; و (4)اموال‌ خسارت‌ديده‌، همان‌ اموالي‌ باشد كه‌ بيمه‌ شده‌ است‌ (بيمه‌گذار درهنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ بايد فهرست‌ اموال‌خسارت‌ ديده‌ وميزان‌ تقريبي‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بيمه‌گراعلام‌ كند).

شركت‌بيمه‌، خسارت‌را چگونه‌مي‌پردازد؟شركت‌ بيمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ مي‌كند،مگراينكه‌ حق‌ تعمير يا جايگزيني‌ مورد بيمه‌ در بيمه‌نامه‌پيش‌بيني‌ شده‌ باشد. در آن‌ صورت‌ بيمه‌گر بايد درمدت‌متعارف‌، تعمير يا جايگزيني‌ را انجام‌ دهد. 

آيابيمه‌گر، هزينه‌ پيشگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ ونجات‌ اموال‌بيمه‌شده‌ را مي‌پردازد؟ بله‌. حتي‌ اگر تلاش‌ بيمه‌گذار هم‌نتيجه‌ بخش‌ نبوده‌ باشد. اگراشياي‌ بيمه‌شده‌ هم‌ در حين‌نجات‌ صدمه‌ ببينند، باز جبران‌آن‌ خسارت‌ برعهده‌ بيمه‌گراست‌; البته‌ اين‌ گونه‌ هزينه‌هابايد درحد متعارف‌ باشد.

آيا بيمه‌گذار مي‌تواند اموال‌ خود را همزمان‌ براي‌يك‌ خطربه‌ نفع‌ خود نزد چند شركت‌ بيمه‌ به‌ قيمت‌روز بيمه‌ كند ؟ نه‌.بيمه‌ نبايد موجب‌ سود و منفعت‌ بيمه‌گذار شود. البته‌بيمه‌مشترك‌ نزد چند شركت‌ بيمه‌، به‌طوري‌ كه‌ مجموع‌ارزش‌بيمه‌ شده‌ نزد همه‌ شركتها از ارزش‌ واقعي‌ تجاوز نكندمجازاست‌. اين‌ اصل‌ مخصوص‌ بيمه‌هاي‌ اموال‌ ومسؤوليت‌است‌ و در بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ مي‌توان‌ چندبيمه‌نامه‌ باسرمايه‌هاي‌ دلخواه‌، خريداري‌ كرد و ازمزاياي‌آنها بهره‌مندشد. 

شركتهاي‌ بيمه‌، در فاصله‌ بين‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌وپرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق‌بيمه‌هايي‌ كه‌ ازمردم‌دريافت‌ مي‌دارند، نگهداري‌ مي‌كنند؟ مؤسسه‌هاي‌بيمه‌، از محل‌ جمع‌آوري‌ حق‌ بيمه‌ها، ذخايري‌را برنامه‌ريزي‌مي‌كنند كه‌ اين‌ ذخاير، خود منبع‌ عظيم‌سرمايه‌گذاري‌ است‌.برابر قانون‌، اين‌ ذخاير، در بخشهاي‌مختلف‌ اقتصادي‌سرمايه‌گذاري‌ مي‌شوند به‌ نحوي‌ كه‌علاوه‌ بر تأمين‌ سودتضمين‌ شده‌ براي‌ بيمه‌گذاران‌ به‌سهولت‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ وجه‌نقد است‌ و به‌ شكوفايي‌ اقتصادنيز ياري‌ مي‌رساند.

پيامدهاي‌ناگوارمالي‌ناشي‌از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌بر ثروت‌ وداراييهاي‌ ملي‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ جبران‌كرد؟ از مهمترين‌ آثاراقتصادي‌ بيمه‌، حفظ توان‌ مالي‌ بيمه‌گذار درخصوص‌ اموال‌و تأسيسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ يا دولت‌است‌ كه‌ جزئي‌ ازثروت‌ ملي‌ محسوب‌ مي‌شوند.

 

سرمايه‌گذار، چگونه‌مي‌تواند باخيال‌ راحت‌سرمايه‌گذاري‌ كند؟ سرمايه‌گذاري‌هادر مقابل‌ انواع‌ خطرها از طريق‌ بيمه‌تضمين‌ مي‌شود ودرصورت‌بروزخسارت‌، شركت‌بيمه‌آن‌رامي‌پردازد.

آياقراردادبيمه‌ وتغييرات‌ آن‌ مي‌تواند شفاهي‌باشد؟ خير. بيمه‌نامه‌ كه‌ سند قرارداد بيمه‌ است‌ بايد كتبي‌ باشد وهرگونه‌تغييردر مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ كتبي‌ بيمه‌گذار وموافقت‌ بيمه‌گر باصدور برگه‌اي‌ به‌ نام‌ الحاقيه‌ صورت‌مي‌گيرد.

فرانشيزچيست‌ ؟ درصد يا مبلغي‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن‌برعهده‌ خودبيمه‌گذار. وجودبيمه‌نامه‌نبايدموجب‌سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذارشود. بيمه‌گذار، همان‌ طور كه‌ از اموال‌خود مراقبت‌ مي‌كندبايد از اموال‌ بيمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌به‌عمل‌ آورد. وجودفرانشيزموجب‌مي‌شود كه‌ بيمه‌گذار درحفظ و نگهداري‌موضوع‌ بيمه‌ جدي‌ باشد. فرانشيز موجب‌حذف‌ خسارتهاي‌جزئي‌ مي‌شود كه‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزينه‌هاي‌اداري‌ و عملياتي‌بيمه‌گر كاهش‌ مي‌يابد.  

 

آيا استهلاك‌،بيمه‌ شدني‌ است‌ ؟ استهلاك‌ و كهنگي‌ براثر استفاده‌، بيمه‌شدني‌ نيست‌ و هنگام‌پرداخت‌ خسارت‌، استهلاك‌ كسرمي‌شود. زيرا ريسك‌بيمه‌پذير بايد اتفاقي‌ و احتمالي‌ باشددر حالي‌ كه‌ استهلاك‌امري‌ حتمي‌ و اجتناب‌ناپذير است‌. 

 

برخي‌ از بيمه‌گذاران‌، قرارداد بيمه‌ براي‌ اموال‌خود رابراساس‌ ارزشهاي‌ مندرج‌ در دفاتر مالي‌خويش‌ تنظيم‌مي‌نمايند. بيشتر بيمه‌گذاراني‌ كه‌ ازميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌رضايت‌ ندارند، از اين‌ گروه‌هستند، علت‌ چيست‌ ؟ بيمه‌گذاربراي‌ دريافت‌ خسارت‌ كامل‌، بايد اموال‌ خود را به‌ارزش‌ روزبيمه‌ كند. درصورتي‌ كه‌ اين‌ دسته‌ از بيمه‌گذاران‌،اموال‌ خودرا به‌ ارزش‌ دفتري‌ منهاي‌ استهلاك‌ مالي‌ بيمه‌مي‌كنند كه‌معمولا كمتر از ارزش‌ واقعي‌ است‌ و طبق‌ ماده‌10 قانون‌بيمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ارزش‌ بيمه‌شده‌به‌ارزش‌واقعي‌پرداخت‌ مي‌شود.   

در ايران‌، كدامين‌سازمان‌ يا دستگاه‌ از منافع‌بيمه‌گذاران‌ و بيمه‌شدگان‌ حمايت‌مي‌كند؟ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌، علاوه‌ بر نظارت‌، كنترل‌ وهدايت‌ امربيمه‌ در كشور، وظيفه‌ حفظ حقوق‌ بيمه‌گذاران‌ وبيمه‌شوندگان‌ را نيز برعهده‌ دارد. 

اگر شخصي‌ براثرتصادف‌ با وسيله‌ نقليه‌ بدون‌بيمه‌ نامه‌، مصدوم‌ يا فوت‌ شوديا اينكه‌ راننده‌ بعد ازتصادف‌، صحنه‌ حادثه‌ را ترك‌ كند، آيااو يابازماندگانش‌مي‌توانند هزينه‌ يا غرامتي‌ دريافت‌ كنند ؟بله‌. صندوق‌ مستقلي‌ به‌ نام‌ صندوق‌ تأمين‌خسارتهاي‌بدني‌ در بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ وجود دارد كه‌وظيفه‌اش‌پرداخت‌ غرامت‌ و هزينه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثي‌ است‌كه‌ به‌ علت‌بيمه‌ نبودن‌ وسيله‌ نقليه‌ يا فرار كردن‌ يا ناشناخته‌ماندن‌مسؤول‌ حادثه‌، نمي‌توانند خسارت‌ خود را ازشركتهاي‌بيمه‌ دريافت‌ كنند.  

مشكل‌ هزينه‌هاي‌ جراحي‌و بستري‌ شدن‌ دربيمارستان‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌ حل‌كرد ؟ هزينه‌هاي‌ روزافزون‌ درماني‌، به‌ويژه‌ هزينه‌هاي‌جراحي‌ وبستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌، يكي‌ از مشكلات‌جدي‌خانواده‌هاست‌.اين‌ هزينه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌سرانه‌معيني‌ مي‌توان‌ بيمه‌ كرد.  

خانه‌ و اثاث‌ آن‌را درمقابل‌ چه‌ خطرهايي‌ مي‌توان‌بيمه‌ كرد؟ خانه‌ و اثاث‌ آن‌ راخطرهاي‌ مختلفي‌ تهديد مي‌كنند كه‌ همه‌اين‌ خطرها قابل‌بيمه‌شدن‌ هستند، مانند : آتش‌سوزي‌،انفجار، صاعقه‌، سيل‌،طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، تركيدگي‌ لوله‌آب‌، خرابيهاي‌ ناشي‌ ازبرف‌ و باران‌، شكست‌ يا تركيدگي‌شيشه‌ و غيره‌.  

درمقابل‌ ادعاي‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردي‌ مانندتركيدگي‌لوله‌آب‌، ريزش‌ سقف‌ همسايه‌ طبقه‌ پايين‌و... چگونه‌مي‌توان‌ آسوده‌خاطر شد؟ طبق‌ قانون‌ هركس‌ مال‌ غير راتلف‌ كند يا سبب‌ تلف‌ مال‌ غيرشود، مسؤول‌ است‌ و بايدخسارت‌ آن‌ را جبران‌ نمايد. ازطريق‌ بيمه‌ مسؤوليت‌،خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌جبران‌ مي‌شود.  

حادثه‌چيست‌ و چه‌ خطرهايي‌ در بيمه‌ حوادث‌بيمه‌ مي‌شوند ؟حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهاني‌ شديد كه‌ مستقيمبراثريك‌ نيروي‌ خارجي‌ و بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ سبب‌فوت‌،نقص‌ عضو يا صدمه‌ جسماني‌ وي‌ شود. ترس‌ ووحشت‌،صدمه‌محسوب‌نمي‌شودوصدمات‌عصبي‌تنها اگرناشي‌ ازآسيبهاي‌ عضوي‌ باشند، مشمول‌ بيمه‌ مي‌گردند.  

امروزه‌، بيش‌ از هر زمان‌ ديگري‌، جاده‌ها پر رفت‌و آمدشده‌اند و خطرها هم‌ بيشتر در كمين‌. چگونه‌مي‌توان‌باخاطري‌ آسوده‌ مسافرت‌ كرد؟ 

با خريد بيمه‌ حوادث‌مسافرت‌.  

بيمه‌ حوادث‌ برچند نوع‌ است‌ ؟ بيمه‌ حوادث‌انواع‌ مختلفي‌ دارد كه‌ برخي‌ از آنها به‌ شرح‌ زيراست‌: (1)تمام‌ اوقات‌; (2) ناشي‌ از كار; (3) زندگي‌خصوصي‌; (4)ورزشي‌; (5) رانندگي‌; (6) مسافرت‌باهواپيما; (7) مسافرت‌با هرنوع‌ وسيله‌ نقليه‌; (8) سرنشينان‌وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌زميني‌.  

چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌ سطح‌ زندگي‌ مردم‌ رابالابرد و معيشت‌ قشرهاي‌ آسيب‌پذير را كه‌ بازوي‌توليدي‌جامعه‌ محسوب‌ مي‌شوند تأمين‌ كرد؟ پيشرفت‌ بيمه‌،موجب‌ رفاه‌ و افزايش‌ سطح‌ زندگي‌ مردم‌مي‌شود. همچنين‌آينده‌ قشرهاي‌ آسيب‌پذير را از طريق‌ ارائه‌تأمين‌ در مقابل‌انواع‌ حوادث‌، ازكارافتادگي‌، پيري‌، هزينه‌ازدواج‌، پرداخت‌هزينه‌ تحصيلي‌ فرزندان‌ و پرداخت‌ سرمايه‌بيمه‌ عمر به‌صورت‌ يكجا يا به‌شكل‌ مستمري‌به‌ بيمه‌ شده‌يااستفاده‌كنندگان‌ تضمين‌ مي‌كند.  

تأمين‌ آينده‌ فرزندان‌چگونه‌ ميسر است‌ ؟ انسان‌ هميشه‌ در انديشه‌ تأمين‌ معيشت‌خانواده‌ خويش‌ پس‌از مرگ‌ است‌. كساني‌ كه‌ براي‌ بازماندگان‌خود، اندوخته‌اي‌دارند، با خاطري‌ آسوده‌ زندگي‌ مي‌كنند اماآنها كه‌ ثروتي‌ندارند نگران‌ آينده‌ فرزندان‌ خود هستند. بيمه‌عمر وحوادث‌، راه‌حل‌ رفع‌ اين‌ نگراني‌ است‌. با پرداخت‌ حق‌بيمه‌معيني‌ كه‌ تنها درصدي‌ از درآمد انسان‌ را تشكيل‌مي‌دهد،مي‌توان‌ آينده‌ خانواده‌ را تأمين‌ كرد.استفاده‌كنندگاني‌ كه‌ نام‌آنها را بيمه‌گذار اعلام‌ كرده‌، بي‌درنگ‌مي‌توانند بعداز فوت‌بيمه‌ شده‌، بي‌آنكه‌ نياز به‌ انحصاروراثت‌ باشد، سهم‌ خود رااز شركت‌ بيمه‌ دريافت‌ دارند. زيراسرمايه‌ بيمه‌ عمر، ماترك‌محسوب‌ نمي‌شود و ماليات‌ برارث‌ نيز بدان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.  

تفاوت‌ پس‌انداز نمودن‌وجوه‌ اندك‌ در بانك‌ باخريد بيمه‌ عمر و حوادث‌ چيست‌ ؟براساس‌ نظام‌ بانكداري‌ اسلامي‌ به‌ پس‌اندازهاي‌ مردم‌نزدبانكها، تنها كارمزد تعلق‌ مي‌گيرد، در حالي‌ كه‌ دربيمه‌هاي‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براينكه‌ بخش‌ عمده‌اي‌ ازحق‌ بيمه‌براي‌ بيمه‌گذار پس‌انداز مي‌شود، در صورت‌ وقوع‌حادثه‌،حيات‌ يا فوت‌ بيمه‌شده‌ (هركدام‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ باشد)كل‌سرمايه‌ بيمه‌ نامه‌ به‌ خود بيمه‌گذار يااستفاده‌كنندگان‌پرداخت‌ مي‌شود. اين‌ سرمايه‌ در برخي‌موارد، چندين‌ برابرحق‌ بيمه‌هاي‌ پرداختي‌ است‌ و علاوه‌ برآن‌، بيمه‌گذارمي‌تواند از مزاياي‌ ديگري‌ نظير دريافت‌ وام‌ هم‌بهره‌مندشود.  

بيمه‌ عمر چيست‌ و انواع‌ آن‌ كدام‌ است‌ ؟بيمه‌ عمر از رشته‌هاي‌ مهم‌ بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ است‌.درقرارداد بيمه‌ عمر، شركت‌ بيمه‌ در ازاي‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌متعهد مي ‌شود كه‌ درصورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ يا زنده‌ماندن‌او، در زمان‌ معيني‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ را به‌طور يكجايابه‌صورت‌ مستمري‌ به‌ بيمه‌گذار يا شخص‌ ثالث‌ تعيين‌شده‌از طرف‌ او بپردازد. انواع‌ بيمه‌هاي‌ عمر هم‌ عبارتند از :(1)بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ حيات‌ بيمه‌ شده‌ به‌اشكال‌مختلف‌; (2) بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ به‌صور مختلف‌; (3) بيمه‌هاي‌مختلط عمركه‌ سرمايه‌بيمه‌شده‌، در صورت‌ حيات‌ يا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت‌مي‌شود.  

يكي از مشكلات‌دريافت وام و اعتبارازمؤسسه‌هاي‌ مالي‌، علاوه‌ بر در رهن‌ گذاشتن‌ اموال‌،معرفي‌ضامن‌ معتبر است‌. پيدا كردن‌ ضامن‌، گاهي‌امكان‌پذيرنيست‌. بيمه‌ در اين‌گونه‌ موارد چه‌ نقشي‌مي‌تواند ايفا كند ؟در بيمه‌هاي‌ اعتباري‌ و بيمه‌هاي‌ تضميني‌، بيمه‌گرنقش‌ضامن‌ را ايفا مي‌كند.  

بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكارچيست‌ ؟ سازمانها و بانكها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خريد واحداث‌مسكن‌ اموالي‌ را به‌ رهن‌ يا وثيقه‌ مي‌گيرند ليكن‌ درصورت‌فوت‌ وام‌ گيرنده‌ ممكن‌ است‌، بازماندگان‌ وي‌ ازپرداخت‌وام‌، عاجز باشند. تنها راه‌ حل‌ اين‌ مشكل‌ بيمه‌است‌. باتوجه‌به‌ بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكار، هرگاه‌ وام‌گيرنده‌فوت‌ كند،بازپرداخت‌ اقساط باقيمانده‌ را شركت‌ بيمه‌ انجام‌مي‌دهد وخانواده‌ وي‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ مي‌شود.  

چند نوع‌ بيمه‌ براي‌ اتوموبيل‌ وجود دارد؟ سه‌ نوع‌ : بيمه‌بدنه‌; بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ و بيمه‌ حوادث‌سرنشين‌.  

بيمه‌بدنه‌، خسارتهاي‌ ناشي‌ از كدام‌ خطرها راجبران‌ مي‌كند ؟ (1)آتش‌سوزي‌، انفجار و صاعقه‌. (2) سرقت‌كلي‌اتوموبيل‌ وطبق‌شرايطبيمه‌نامه‌،سرقت‌لوازم‌اضافي‌ وغيره‌. (3) واژگون‌شدن‌ و تصادف‌ وسيله‌ نقليه‌. (4) هزينه‌ اياب‌ و ذهاب‌ ايامي‌كه‌ اتوموبيل‌ براي‌ بازسازي‌در تعميرگاه‌ است‌.  

بيمه‌مسؤوليت‌ مدني‌ شخص‌ ثالث‌ چيست‌ ؟ هركسي‌ ممكن‌است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملي‌ يا خودداري‌ ازانجام‌ عملي‌موجب‌ زيان‌ اشخاص‌ ديگر شود و ملزم‌ به‌جبران‌ آن‌ باشد.استفاده‌ از اتوموبيل‌ نيز ممكن‌ است‌ سبب‌بروز خسارت‌ وزيان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود. با بيمه‌مسؤوليت‌ مدني‌شخص‌ثالث‌بيمه‌گرجبران‌چنين‌خسارتهايي‌ را برعهده‌مي‌گيرد.

بيمه‌ ديه‌ چيست‌ ؟ بيمه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌بيمه‌ نامه‌ شخص‌ ثالث‌، صادرمي‌شود و بيمه‌ مستقلي‌نيست‌. در اين‌ بيمه‌، مسؤوليت‌راننده‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌در مقابل‌ اشخاصي‌ كه‌ براثرحوادث‌ ناشي‌ از وسيله‌ نقليه‌مذكور دچار آسيبهاي‌جسماني‌، اعم‌ از فوت‌، نقص‌ عضو ياجرح‌ مي‌شوند، به‌شرط آنكه‌ طبق‌ قانون‌ ديات‌، ديه‌ به‌ آنان‌تعلق‌ گيرد، تاحدمقرر مشمول‌ اين‌ بيمه‌ مي‌شود. ملاك‌تشخيص‌ مسؤول‌حادثه‌، ميزان‌ ديه‌ و اشخاصي‌ كه‌ ديه‌ به‌آنها تعلق‌ مي‌گيرد وهمچنين‌ هزينه‌ معالجه‌، رأي‌ محاكم‌ذي‌صلاح‌ است‌.  

بيمه‌ حوادث‌ سرنشين‌ چيست‌ ؟هرشخصي‌كه‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشين‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌شده‌،باشد اعم‌ از راننده‌ و ساير سرنشينان‌ و براثر حادثه‌وسيله‌نقليه‌ بيمه‌شده‌ جان‌ خود را از كف‌بدهد يا مصدوم‌ ومجروح‌شود، بيمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرايط بيمه‌ مبلغي‌ به‌عنوان‌غرامت‌به‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ يا خود وي‌ پرداخت‌ خواهدكرد.  

بيمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباري‌ است‌ يا اختياري‌ ? وميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌ چقدر است‌ ؟ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌مسؤوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌موتوري‌ زميني‌ درايران‌، كليه‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌موتوري‌ زميني‌ را مسؤول‌جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ و مالي‌مي‌داند كه‌ بر اثر حوادث‌وسايل‌ نقليه‌ يا محصولات‌ آنها به‌اشخاص‌ ثالث‌ واردمي‌شود. بنابراين‌، دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌مزبور موظفندمسؤوليت‌ خود را بيمه‌ كنند. از آنجا كه‌ ميزان‌خسارت‌پرداختي‌ از بابت‌ بيمه‌ نامه‌ اجباري‌ ممكن‌ است‌كافي‌ نباشد،مازاد بر آن‌ را شركتهاي‌ بيمه‌ به‌صورت‌ اختياري‌بيمه‌مي‌كنند. در حال‌ حاضر براساس‌ بيمه‌نامه‌اجباري‌شخص‌ثالث‌ حداكثرخسارت‌ مالي‌ قابل‌ جبران‌2،000،000ريال‌ و حداكثر خسارت‌ جاني‌ قابل‌ پرداخت‌80،000،000ريال‌ است‌; مازاد بر آن‌، به‌صورت‌ اختياري‌بيمه‌ مي‌شود. 

فايده‌ بيمه‌ اتكايي‌ چيست‌ ؟ هرگاه‌تأسيسات‌ زيربنايي‌ كه‌ از محل‌ ذخاير محدود ارزي‌ساخته‌شده‌ (مانند نيروگاهها، سدها و مجتمعهاي‌ صنعتي‌)براثرحادثه‌اي‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت‌وارده‌تأمين‌ و نياز ارزي‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت‌ كه‌ازشركتهاي‌ بيمه‌ اتكايي‌ خارجي‌ دريافت‌ مي‌گردد،تأمين‌مي‌شود.  

كارت‌ سبز چيست‌ ؟ كارت‌ سبز، بيمه‌مسؤوليت‌ مدني‌ آن‌ دسته‌ از دارندگان‌وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌است‌ كه‌ به‌ خارج‌ از كشور مسافرت‌مي‌كنند و ممكن‌ است‌در كشور مقصد يا در كشورهاي‌ دربين‌ راه‌، به‌ اشخاص‌ ثالث‌،خسارت‌ مالي‌ و جاني‌ واردآورند. در اين‌ صورت‌ دفتر كارت‌سبز كشور محل‌ وقوع‌حادثه‌، خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ راجبران‌ مي‌كند; خسارت‌پرداختي‌، از كشور صادر كننده‌ كارت‌سبز، پس‌گرفته‌ خواهدشد. به‌طور خلاصه‌ كارت‌ سبز، بيمه‌شخص‌ ثالث‌بين‌المللي‌ است‌ و مركز دفتر بين‌المللي‌كارت‌سبز در لندن‌،قرار دارد.

 

بيمه ,پرسش وپاسخ بيمه اي
Raze hezare. All right reserved.tel 88738837-8 ©
Powered By: Lost Ring Of Knowledge ©